Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Zo versterk je LHBTI+ inclusie op de werkvloer: ervaringen, lessen en praktijkkennis

05-04-2023

Tijdens de charterbijeenkomst Zo versterk je lhbti+ inclusie op de werkvloer kwamen op 16 februari tientallen diversiteit- en inclusie-experts en -geïnteresseerden bijeen om met elkaar te spreken over het thema van de dag. In vier werkgroepen, elk met een ander thema, deelden zij hun ervaringen, lessen en praktijkkennis. Dit artikel geeft hiervan een samenvatting.

Regio Groningen timmert hard aan de weg: zes werkgevers zetten zich in voor gelijke kansen op de werkvloer

29-03-2023

Werkgevers WIJ Groningen, Noorderpoort, het Ronald McDonald Kinderfonds, WerkPro en Pro Facto en de gemeente Midden-Groningen hebben gistermiddag het Charter Diversiteit ondertekend. Daarmee zeggen zij toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

De afstand tussen collega’s met verschillende culturele achtergronden verkleinen? Nodig hen uit voor een Keti Koti Tafel

24-03-2023

Ondanks vele initiatieven om racisme en discriminatie in de samenleving aan te pakken, krijgt een grote groep Nederlanders vandaag de dag nog steeds te maken met ongelijke behandeling vanwege hun culturele achtergrond en huidskleur. Dit werkt door op de werkvloer, waar nog veel sociale afstand bestaat tussen werknemers van verschillende etnisch-culturele achtergronden. Om deze afstand te verkleinen en mensen dichterbij elkaar te brengen, organiseren Mercedes Zandwijken en Machiel Keestra Keti Koti Tafels. En met succes: steeds meer bedrijven gaan een duurzame samenwerking aan met de Stichting Keti Koti Tafel.

Het belang van diversiteits- en inclusiebeleid voor lhbti+ personen: “Niet alleen de Pridevlag uithangen”

22-03-2023

Bij het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) voor lhbti+ personen leggen vele bedrijven en organisaties de aandacht op de instroom van deze werknemers. Wat zij over het hoofd zien is dat het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur, waarin deze collega’s zich veilig, welkom en thuis voelen, minstens even belangrijk is. Daarover organiseerden SER Diversiteit in Bedrijf en KPN op 16 februari 2023 de Charterbijeenkomst Zo versterk je LHBTI+-inclusie op de werkvloer.

Meer nodig voor verbetering arbeidsmarktpositie mensen met migratieachtergrond: “Werkgevers moeten het anders doen”

21-03-2023

In het recent verschenen tussenrapport 'De arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond: wat is er tot nu toe bekend?' brengen onderzoekers namens het Kennisplatform Inclusief Samenleven 14 verschillen in beeld tussen werkenden met en zonder een migratieachtergrond. Wat blijkt? De arbeidsmarktpositie van de twee groepen verschilt sterk, onder meer op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, inhoud van het werk en ontwikkelmogelijkheden.

'Benut alle vrouwelijke talenten in Nederland en laat niemand achter'

13-03-2023

Deze boodschap stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’, die plaatsvond op Internationale Vrouwendag. Daarmee riep het event impactmakers op samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen.

‘Tijd om meters te maken en niet meer weg te kijken’

09-03-2023

“Nu is het momentum om samen vaart te maken met diversiteit op de werkvloer en de kansen te grijpen. Er zijn simpelweg geen excuses meer. We hebben iedereen nodig!” Die oproep deed SER-voorzitter Kim Putters tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Nieuwe handreiking: waarom vragen over diversiteit en inclusie een plek in het exitgesprek verdienen

06-03-2023

Organisaties hebben nu nog te weinig oog voor de vertrekredenen van medewerkers, terwijl die kunnen duiden op een gebrek aan inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Door hier niet naar te vragen in exitgesprekken laten zij kansen liggen om cruciale kennis op te doen over dit thema, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en Stichting InclusieNL onder Nederlandse organisaties.

Charter Diversiteit groeit: dertien nieuwe ondertekenaars

16-02-2023

Dertien organisaties en bedrijven hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend voorafgaand aan een Charterbijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Zij zeggen daarmee toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’

24-01-2023

Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo'n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter