Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Welke Rotterdamse bedrijven winnen de eerste 010 Inclusief Award?

17-02-2022

Rotterdam is superdivers. Met elkaar leven en werken we in deze mooie stad, ongeacht waar je vandaan komt, op wie je valt, waarin je gelooft of hoe je eruit ziet. Maar op de arbeidsmarkt krijgt nog niet iedereen dezelfde kansen en blijven diversiteit en inclusie een uitdaging. We zijn goed op weg naar een arbeidsmarkt met plek voor iedereen. Daarom reikt 010 Inclusief op 10 maart de eerste 010 Inclusief Award uit voor vernieuwende acties voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.

CBS vervangt herkomstindeling westers/niet-westers

17-02-2022

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft besloten om in de toekomst af te zien van het onderscheid in westerse en niet-westerse migratieachtergrond in hun publicaties. SER Diversiteit in Bedrijf onderzoekt momenteel de invloed van dit besluit op het meten van diversiteit en inclusie binnen bedrijven.

Nieuw Charterdocument Gendergelijkheid

10-02-2022

Op donderdag 10 februari presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf tijdens de Charterbijeenkomst bij mediabedrijf NEP Nederland het nieuwe Charterdocument Gendergelijkheid – Naar een gelijkwaardige positie van vrouwen op de arbeidsmarkt.

Charterbijeenkomst bij NEP Nederland: ‘We willen de meest innovatieve mediaorganisatie zijn’

10-02-2022

Elf organisaties hebben tijdens een Charterbijeenkomst op het Media Park in Hilversum het Charter Diversiteit ondertekend. De bijeenkomst werd georganiseerd door SER Diversiteit in Bedrijf en mediatechnologie-bedrijf NEP Nederland op een wel hele bijzondere locatie: de studio waar tv-quiz Per Seconde Wijzer wordt opgenomen.

Het vraagt om kleine stappen | Interview met Yvonne Benschop

08-02-2022


In aanloop naar de lancering van het nieuwe Charterdocument ‘genderdiversiteit’, sprak SER Diversiteit in Bedrijf op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen met Yvonne Benschop over het belang van gendergelijkheid. Yvonne Benschop is hoogleraar bedrijfskunde en gespecialiseerd in gender & diversiteit in organisaties. Ze heeft een achtergrond in politicologie en bedrijfskunde, wat haar een meer politieke kijk oplevert op wat er gebeurt in organisaties. Dit komt haar bij het bestuderen van vraagstukken over genderongelijkheid goed van pas.

Windesheim ondertekent het Charter Diversiteit

03-02-2022

Op maandag 24 januari ondertekende Inge Grimm, CvB-vicevoorzitter van Windesheim, het Charter Diversiteit. Daarmee committeert deze hogeschool zich aan de ambitie om werk te maken van meer diversiteit en een inclusieve werkvloer.

B&T: Verschillen optimaal benutten

03-02-2022

Op 27 januari 2022 ondertekende Hans van Willegen, algemeen directeur van B&T, in het online bijzijn van al zijn collega’s het Charter Diversiteit van SER Diversiteit in Bedrijf.

Inclusiebeleid DPG Media: selecteren op talent en passie

01-02-2022

Veel bedrijven willen meer diversiteit onder medewerkers, maar weten niet hoe. DPG Media pakte dat innovatief aan, in een wervingstraject zonder vooropleidingseisen en selecterend op talent en passie voor het vak. Voor bedrijven die ook effectief en meetbaar met diversiteit aan de slag willen, is er nu een praktische handreiking.

Terugkijken: webinar ‘meten en monitoren van diversiteit en inclusie’

21-01-2022

Het meten en monitoren van diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) is voor veel bedrijven een grote uitdaging. Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Deze vragen stonden centraal op het webinar van SER Diversiteit in Bedrijf op 16 december 2021. Het CBS gaf informatie over de Barometer Culturele Diversiteit, ABN AMRO, DSM Nederland en PwC deelden hun aanpak en tips, en deelnemers stelden vragen en deelden hun ervaringen tijdens de, met 340 deelnemers goed bezochte, onlinebijeenkomst.

Webinarserie VNG en A&O fonds Gemeenten over D&I

07-01-2022

Voor gemeenten is D&I (diversiteit en inclusie) een belangrijk thema. Gemeenten moeten immers een afspiegeling zijn van hun lokale bevolking, gelijke kansen stimuleren op de arbeidsmarkt en het goede voorbeeld geven aan bedrijven en organisaties in de regio. VNG en het A&O fonds Gemeenten ondersteunen hen in dat streven en stimuleren gemeenten via verschillende wegen om aan de slag te gaan met het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter