Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Webinarserie VNG en A&O fonds Gemeenten over D&I

07-01-2022

Voor gemeenten is D&I (diversiteit en inclusie) een belangrijk thema. Gemeenten moeten immers een afspiegeling zijn van hun lokale bevolking, gelijke kansen stimuleren op de arbeidsmarkt en het goede voorbeeld geven aan bedrijven en organisaties in de regio. VNG en het A&O fonds Gemeenten ondersteunen hen in dat streven en stimuleren gemeenten via verschillende wegen om aan de slag te gaan met het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid.

Raad voor de Rechtspraak tekent het Charter Diversiteit

06-01-2022

Op woensdag 1 december ondertekende Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, het Charter Diversiteit namens het bureau van de Raad, het Landelijk Bureau Vakinhoud rechtspraak en de landelijke diensten van de Rechtspraak. Met deze ondertekening onderstreepte Naves het belang van een inclusieve organisatie voor een betere rechtspraak.

Charterdocument Meten is weten – Zicht op effecten van diversiteits- en inclusiebeleid

16-12-2021

Vandaag presenteerde SER Diversiteit in Bedrijf tijdens het webinar ‘Meten en monitoren van diversiteit en inclusie’ een geactualiseerde versie van het Charterdocument (voorheen Kennisdocument) ‘Meten is weten’.
Welke personeelsgegevens van werknemers mag je vastleggen? Hoe meet je resultaten van de activiteiten voor diversiteit? Hoe stel je de mate van inclusie op de werkvloer vast? Hoe krijg je meer inzicht in wat werkt en bijdraagt aan de businesscase van diversiteit en inclusie (D&I)? Welke instrumenten zijn daarvoor beschikbaar? Het zijn veelvoorkomende vragen van bedrijven die zich inzetten voor een divers samengesteld personeelsbestand en een inclusief werkklimaat.

Keynote Bas ter Weel: De minder vlakke kant van Nederland

15-12-2021

Tijdens de Charterbijeenkomst Leeftijdsdiversiteit (18 november) presenteerde prof. dr. Bas ter Weel, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en algemeen directeur van SEO Economisch Onderzoek, resultaten van zijn onderzoek naar de kansen van starters op de arbeidsmarkt. Ter Weel richtte zich daarbij op jongeren met een mbo-opleiding, met name op de verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen jongeren met en zonder migratieachtergrond.

Lancering van de werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA)

15-12-2021

Samen met staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerden 21 landelijke partijen de Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA).

Centrale Raad van Beroep: 'Buiten winnen is binnen beginnen'

06-12-2021

Dinsdag 16 november ondertekende Takvor Avedissian, president van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), het Charter Diversiteit. De CRvB is een van de vier hoogste bestuursrechters van Nederland en oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken.

Amsterdam UMC tekent Charter Diversiteit

30-11-2021

Op donderdag 15 november zette Karen Kruijthof, lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC haar handtekening onder het Charter Diversiteit.

Charterbijeenkomst bij AstraZeneca: op naar 350 ondertekenaars

18-11-2021

“Door diversiteit en inclusie zullen we meer innovatie in huis hebben om de beste medicijnen voor de wereld te produceren.” Met deze woorden trapte Alex Bishop, Country President Nederland van AstraZeneca, de Charterbijeenkomst af.

Vacature: medewerker communicatie SER Diversiteit in Bedrijf

18-11-2021

Ben jij een ondernemende communicatiemedewerker en volledig up-to-date op het gebied van (online) marketing en communicatie? Wil je meewerken aan de realisatie van een inclusieve arbeidsmarkt en vind je het leuk om de creatieve concepten die je zelf bedenkt daadwerkelijk in praktijk te brengen? Dan is deze functie misschien wel iets voor jou!

Diversiteit en inclusie: motor in crisistijden

17-11-2021

De gevolgen van de coronacrisis voor diversiteit en inclusie (D&I) op de arbeidsmarkt lopen sterk uiteen. In dit artikel zoomen we in op een bedrijf dat als gevolg van deze crisis enorm groeide. SER Diversiteit in Bedrijf gaat in gesprek met PostNL over D&I tijdens de coronacrisis.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter