Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Viering Internationale Vrouwendag blijft nodig

08-03-2021

Vandaag 8 maart vieren we voor de 102e maal Internationale Vrouwendag. Je kunt je afvragen of dit nog wel nodig is. Vrouwen in Nederland doen het toch prima? Ze doen het tegenwoordig zelfs beter dan jongens in het onderwijs, werken steeds meer en stromen vaker door naar hogere posities.

Vrouwelijke ondernemers nodig in de start-up wereld

26-02-2021

CIC Rotterdam faciliteert voor start-ups kantoorruimtes en toegang tot een relevant netwerk van gelijkgezinde ondernemers. Sociale impact is al langer een aandachtspunt voor dit Rotterdamse bedrijf, dat daarom ook in december 2020 het Charter Diversiteit ondertekende. Diversiteit in Bedrijf/SER sprak met Joyce Kornet-Vreugdenhil, General Manager, over de missie van CIC Rotterdam om het aandeel van vrouwelijke ondernemers in de start-upwereld te vergroten.

Vernieuwd kennisdocument 'Divers werven en selecteren

23-02-2021

Bij Diversiteit in Bedrijf is een geactualiseerde versie verschenen van het Kennisdocument ‘Divers Werven en Selecteren’. Dit kennisdocument behandelt de businesscase ervan en de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversiteitsbewust en inclusief te werven en te selecteren.

Jonge werknemers willen perspectief

23-02-2021

De Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) benaderde in 2020 Nederlandse jongeren (16-35 jaar) over de gevolgen van de coronacrisis en het perspectief op de toekomst. De uitkomsten van de gesprekken staan in het advies ‘En nu… daden!’ dat inmiddels aan het kabinet is overhandigd. Waarom zijn daden nodig en waarom juist nú?

LKCA: op weg naar een inclusieve cultuursector

23-02-2021

Op donderdag 18 februari tekende directeur Sanne Scholten namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) het Charter Diversiteit. Het LKCA zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dit doet het LKCA door kennis en inzicht te leveren, ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo is het sinds 2019 penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie en stimuleert het diversiteit en inclusie in de sector onder andere door middel van trainingen en masterclasses.

Deloitte Nederland: inclusief leiderschap bekeken door een andere bril

23-02-2021

Bij de start van 2021 lanceerde Deloitte’s Executive Board een uniek mentorprogramma, onder de naam ‘Cultural Reversed Mentorship Program’. Ruim 80 leidinggevenden (partner- en directieniveau) en evenzoveel medewerkers met een multiculturele achtergrond worden een jaar lang aan elkaar gekoppeld om ideeën en perspectieven uit te wisselen. In plaats van de gebruikelijke top-down kennisuitwisseling zijn de leidinggevenden de mentees en de medewerkers de mentor. Diversiteit in Bedrijf/SER sprak met Anne Dumonnet, senior manager HR en Leiderschapsontwikkeling, over Deloitte’s unieke programma.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

12-02-2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Terugkijken: webinar 'Divers en inclusief werven van personeel'

12-02-2021

Donderdagmiddag 4 februari namen ruim 200 professionals deel aan het webinar ‘Divers en inclusief werven van personeel’. In het webinar stonden vacatureteksten en wervingskanalen, twee belangrijke onderdelen van het wervingsproces, centraal.

Gemeente Vlaardingen: investeren in elkaar en in de stad

05-02-2021

Op 26 januari tekende wethouder Jules Bijl namens de Gemeente Vlaardingen het Charter Diversiteit. Vlaardingen telt ruim 72.000 inwoners van wie 30,9% een migratie-achtergrond heeft. Dit percentage is ongeveer evenredig verdeeld naar westers en niet-westers. Bijl, sinds september wethouder van Vlaardingen, is daarom blij dat het tekenen van het Charter zowel vanuit een motie, als vanuit de organisatie zelf op de gemeentelijke agenda is gezet.

TBWA\NEBOKO ondertekent Charter Diversiteit

02-02-2021

Creative Agency TBWA\NEBOKO ondertekende op 27 januari 2021 als 255ste bedrijf het Charter Diversiteit. Deze nieuwe ondertekenaar uit Amsterdam gelooft in de kracht van verandering, niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar ook in de rest van de reclame- en communicatiewereld en wil daar graag aan werken.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter