Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Het belang van diversiteits- en inclusiebeleid voor lhbti+ personen: “Niet alleen de Pridevlag uithangen”

22-03-2023

Bij het opstellen van diversiteits- en inclusiebeleid (D&I-beleid) voor lhbti+ personen leggen vele bedrijven en organisaties de aandacht op de instroom van deze werknemers. Wat zij over het hoofd zien is dat het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur, waarin deze collega’s zich veilig, welkom en thuis voelen, minstens even belangrijk is. Daarover organiseerden SER Diversiteit in Bedrijf en KPN op 16 februari 2023 de Charterbijeenkomst Zo versterk je LHBTI+-inclusie op de werkvloer.

Meer nodig voor verbetering arbeidsmarktpositie mensen met migratieachtergrond: “Werkgevers moeten het anders doen”

21-03-2023

In het recent verschenen tussenrapport 'De arbeidsmarktpositie van werkenden met een migratieachtergrond: wat is er tot nu toe bekend?' brengen onderzoekers namens het Kennisplatform Inclusief Samenleven 14 verschillen in beeld tussen werkenden met en zonder een migratieachtergrond. Wat blijkt? De arbeidsmarktpositie van de twee groepen verschilt sterk, onder meer op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, inhoud van het werk en ontwikkelmogelijkheden.

'Benut alle vrouwelijke talenten in Nederland en laat niemand achter'

13-03-2023

Deze boodschap stond centraal tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’, die plaatsvond op Internationale Vrouwendag. Daarmee riep het event impactmakers op samen vaart te maken met het realiseren van gelijke kansen voor álle vrouwen.

‘Tijd om meters te maken en niet meer weg te kijken’

09-03-2023

“Nu is het momentum om samen vaart te maken met diversiteit op de werkvloer en de kansen te grijpen. Er zijn simpelweg geen excuses meer. We hebben iedereen nodig!” Die oproep deed SER-voorzitter Kim Putters tijdens de bijeenkomst ‘Samen impact maken: naar meer genderdiversiteit’ ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag.

Nieuwe handreiking: waarom vragen over diversiteit en inclusie een plek in het exitgesprek verdienen

06-03-2023

Organisaties hebben nu nog te weinig oog voor de vertrekredenen van medewerkers, terwijl die kunnen duiden op een gebrek aan inclusie en sociale veiligheid op de werkvloer. Door hier niet naar te vragen in exitgesprekken laten zij kansen liggen om cruciale kennis op te doen over dit thema, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht, SER Diversiteit in Bedrijf en Stichting InclusieNL onder Nederlandse organisaties.

Charter Diversiteit groeit: dertien nieuwe ondertekenaars

16-02-2023

Dertien organisaties en bedrijven hebben vandaag het Charter Diversiteit ondertekend voorafgaand aan een Charterbijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf bij KPN in Amsterdam. Zij zeggen daarmee toe dat zij diversiteit en inclusie (D&I) als meerwaarde zien en strategische middelen zullen inzetten om D&I op de werkvloer te bevorderen.

‘Zonder Europa was er geen Charter Diversiteit geweest’

24-01-2023

Alice Odé, projectleider bij SER Diversiteit in Bedrijf, zorgde er mede voor dat er een Charter Diversiteit in Nederland kwam. Dat ging niet zonder slag of stoot. Voorbeelden van buurlanden die al wel zo'n Charter hadden trok aarzelende politici over de streep.

Nieuwe e-learning objectief werven en selecteren voor ondernemers

20-12-2022

Vandaag wordt de e-learning: ‘Het nieuwe werven en selecteren, vind talent zonder vooroordelen’ gelanceerd. De cursus is in samenwerking met een groep ondernemers ontworpen om werkgevers te helpen te voldoen aan de eisen van de Wet gelijke kansen bij werving en selectie.

Diversiteit en inclusie: dit is wat werkgevers willen weten

15-12-2022

Hoe zorg ik in mijn organisatie voor bewustwording en draagvlak voor diversiteit en inclusie en hoe kan ik mijn personeelsbeleid daarop aanpassen? Dat zijn de thema’s waarover werkgevers de meeste vragen stellen aan de helpdesk van SER Diversiteit in Bedrijf, blijkt uit een analyse van ruim 6000 helpdeskvragen over de periode 2019-2021.

Terugblik webinar ‘Van doorstroom naar behoud toptalent’: “Er is sprake van een think manager, think male-principe”

12-12-2022

Hoe kunnen bedrijven de in- en doorstroom van diversiteit naar de bedrijfstop bevorderen? En hoe zorg je er tegelijkertijd voor dat een evenwichtige man-vrouwverhouding in de (sub)top wordt gerealiseerd en in stand blijft? Hierover gingen experts en ervaringsdeskundigen in gesprek tijdens het SER Topvrouwen-webinar op 6 december 2022.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter