Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Podcast Het Vraagstuk van het College voor de Rechten van de Mens

19-11-2020

Op papier heeft iedereen mensenrechten, maar hoe ziet dit in de praktijk eruit? In Het Vraagstuk gaat David Achter de Molen op zoek naar antwoorden op vragen over jouw rechten als mens.

Kansrijke interventies voor meer etnisch-culturele diversiteit

18-11-2020

Werkgevers spelen een cruciale rol in het vergroten van de kansen op werk voor personen met een migratieachtergrond en het tegengaan van bewuste en onbewuste discriminatie. Hiervoor zijn op het gebied van werving en selectie verschillende kansrijke interventies beschikbaar. Ook werkgeversubsidies en initiatieven als het Charter Diversiteit zijn zinvolle instrumenten. Dat blijkt uit de publicatie Kansrijk integratiebeleid op de arbeidsmarkt van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie van start

12-11-2020

Stagediscriminatie is een veelvoorkomend en hardnekkig probleem, waar mbo-studenten de pijnlijke gevolgen van dragen. De campagne #KIESMIJ tegen stagediscriminatie moet het probleem onder de aandacht brengen en werkgevers, scholen en studenten helpen om het aan te pakken. Op het platform kiesmij.nl kunnen zij terecht voor hulp en tips.

Nuffic deelt goede D&I praktijken in het onderwijs

06-11-2020

Het versterken van een inclusief internationaal onderwijsklimaat, dat is het doel dat het Nuffic stelt in het onlangs getekende Charter Diversiteit. De organisatie voor internationalisering van het Nederlandse onderwijs wil dit verwezenlijken door nauwer samen te werken met Nederlandse en Europese onderwijsinstellingen. Daarom heeft Nuffic een pagina gelanceerd om goede praktijken met betrekking tot diversiteit en inclusie in het onderwijs te delen.

Nieuwe Charterondertekenaar: DisGover

26-10-2020

Op 16 oktober ondertekende DisGover als 232e werkgever het Charter Diversiteit. DisGover geeft jonge, hoogopgeleide mensen de kans om carrière te maken als ambtenaar. Momenteel werken ongeveer vijftig trainees die ook verbonden zijn aan DisGover bij een overheidsorganisatie. De trainees bouwen veel kennis op, worden gestimuleerd om te durven experimenteren en hun nek uit te steken. Innovatie staat hoog in het vaandel bij DisGover en daarom ook geloven ‘DisGoverers’ in de kracht van diversiteit en inclusie.

'Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning'

22-10-2020

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Op de website van de Stichting van de Arbeid is nu de digitale Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen beschikbaar met informatie, tips en stappenplannen voor verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om de loonkloof te dichten.

KPMG ondertekent Charter Diversiteit

22-10-2020

KPMG Nederland heeft op 24 september als 229e bedrijf het Charter Diversiteit ondertekend. KPMG maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren. Bij het bedrijf werken momenteel 3.135 medewerkers op meerdere vestigingen in onder andere Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het hoofdkantoor staat in Amstelveen.

Ministerie van LNV tekent Charter Diversiteit

19-10-2020

Op 6 oktober jl. tijdens nationale Diversity Day, tekende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als 231e organisatie het Charter Diversiteit. Het ministerie is sinds 2017 afgesplitst van het ministerie van Economische Zaken en heeft inmiddels tegen de 3000 ambtenaren in dienst. Deze ondertekening van het Charter vond ditmaal digitaal plaats vanwege de aangescherpte corona maatregelen.

Nederlandse bedrijven bewuster bezig met gender-gecodeerd taalgebruik in vacatures

15-10-2020

Nieuw onderzoek van Charterondertekenaar Sia Partners toont een verschuiving in gender-gecodeerd taalgebruik in vacatureteksten aan. In 56% van de onderzochte sectoren wordt meer feminien – dan masculien taalgebruik gebruikt ten opzichte van januari 2020. Het aantal sectoren dat gebruik maakt van feminien taalgebruik is gestegen met 70%. De industriële sector scoort nog steeds het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort nog steeds het hoogst op feminien taalgebruik.

Monitor Charter Diversiteit 2019: Charterbedrijven positief over resultaten diversiteitsbeleid

12-10-2020

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit behalen hun doelen of zijn daarmee goed op weg. Zij zijn positief over in- en doorstroom van de meeste diversiteitsgroepen, de uitvoering en de opbrengsten van diversiteitsbeleid en de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf. Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor Charter Diversiteit 2019.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter