Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Jonge werknemers willen perspectief

23-02-2021

De Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) benaderde in 2020 Nederlandse jongeren (16-35 jaar) over de gevolgen van de coronacrisis en het perspectief op de toekomst. De uitkomsten van de gesprekken staan in het advies ‘En nu… daden!’ dat inmiddels aan het kabinet is overhandigd. Waarom zijn daden nodig en waarom juist nú?

LKCA: op weg naar een inclusieve cultuursector

23-02-2021

Op donderdag 18 februari tekende directeur Sanne Scholten namens het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) het Charter Diversiteit. Het LKCA zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dit doet het LKCA door kennis en inzicht te leveren, ook op het gebied van diversiteit en inclusie. Zo is het sinds 2019 penvoerder van de Code Diversiteit & Inclusie en stimuleert het diversiteit en inclusie in de sector onder andere door middel van trainingen en masterclasses.

Deloitte Nederland: inclusief leiderschap bekeken door een andere bril

23-02-2021

Bij de start van 2021 lanceerde Deloitte’s Executive Board een uniek mentorprogramma, onder de naam ‘Cultural Reversed Mentorship Program’. Ruim 80 leidinggevenden (partner- en directieniveau) en evenzoveel medewerkers met een multiculturele achtergrond worden een jaar lang aan elkaar gekoppeld om ideeën en perspectieven uit te wisselen. In plaats van de gebruikelijke top-down kennisuitwisseling zijn de leidinggevenden de mentees en de medewerkers de mentor. Diversiteit in Bedrijf/SER sprak met Anne Dumonnet, senior manager HR en Leiderschapsontwikkeling, over Deloitte’s unieke programma.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

12-02-2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Terugkijken: webinar 'Divers en inclusief werven van personeel'

12-02-2021

Donderdagmiddag 4 februari namen ruim 200 professionals deel aan het webinar ‘Divers en inclusief werven van personeel’. In het webinar stonden vacatureteksten en wervingskanalen, twee belangrijke onderdelen van het wervingsproces, centraal.

Gemeente Vlaardingen: investeren in elkaar en in de stad

05-02-2021

Op 26 januari tekende wethouder Jules Bijl namens de Gemeente Vlaardingen het Charter Diversiteit. Vlaardingen telt ruim 72.000 inwoners van wie 30,9% een migratie-achtergrond heeft. Dit percentage is ongeveer evenredig verdeeld naar westers en niet-westers. Bijl, sinds september wethouder van Vlaardingen, is daarom blij dat het tekenen van het Charter zowel vanuit een motie, als vanuit de organisatie zelf op de gemeentelijke agenda is gezet.

TBWA\NEBOKO ondertekent Charter Diversiteit

02-02-2021

Creative Agency TBWA\NEBOKO ondertekende op 27 januari 2021 als 255ste bedrijf het Charter Diversiteit. Deze nieuwe ondertekenaar uit Amsterdam gelooft in de kracht van verandering, niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar ook in de rest van de reclame- en communicatiewereld en wil daar graag aan werken.

Best practice: video ministerie van Financiën

25-01-2021

Diversiteit in Bedrijf belicht maandelijks een best practice van een van onze Charterondertekenaars. Doel is dat bedrijven elkaar informeren over hun ervaringen op weg naar meer diversiteit en inclusie.

HEMA ondertekent Charter Diversiteit

25-01-2021

HEMA is de 253ste ondertekenaar van het Charter Diversiteit. HEMA wil meer etnisch-culturele diversiteit in het personeelsbestand en een grotere bewustwording over en voor de (interne) LHBTI-gemeenschap. Er is een interne Workplace Pride groep opgericht die ieder jaar vier initiatieven, gericht op werknemers en consumenten gaat uitvoeren. Leeftijdsdiversiteit wordt tevens een punt van aandacht in het diversiteitsbeleid; HEMA wil beter begrip tussen generaties tot stand brengen, wat ten goede komt aan een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen.

Webinarreeks 'Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’

25-01-2021

Diversiteit in Bedrijf organiseert in 2021 de zesdelige webinarreeks ‘Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’. In een samenhangend programma komen drie strategieën aan bod: aanpassen van personeelsbeleid, creëren van bewustzijn en draagvlak, en communicatie.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter