Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Deloitte Nederland: inclusief leiderschap bekeken door een andere bril

23-02-2021

Bij de start van 2021 lanceerde Deloitte’s Executive Board een uniek mentorprogramma, onder de naam ‘Cultural Reversed Mentorship Program’. Ruim 80 leidinggevenden (partner- en directieniveau) en evenzoveel medewerkers met een multiculturele achtergrond worden een jaar lang aan elkaar gekoppeld om ideeën en perspectieven uit te wisselen. In plaats van de gebruikelijke top-down kennisuitwisseling zijn de leidinggevenden de mentees en de medewerkers de mentor. Diversiteit in Bedrijf/SER sprak met Anne Dumonnet, senior manager HR en Leiderschapsontwikkeling, over Deloitte’s unieke programma.

Charterdocument 'Statushouders en werk'

19-02-2021

‘Gelijke kansen op de arbeidsmarkt voor iedereen’ is een van de doelen van SER Diversiteit in Bedrijf. Toch staan bepaalde groepen, waaronder statushouders, (te lang) aan de zijlijn. Binnen de groep professionals met een vluchtachtergrond zit veel arbeidspotentieel en daar liggen veel kansen voor werkgevers, vooral nu zij aanlopen tegen arbeidstekorten.

Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel diversiteit in de top van het bedrijfsleven

12-02-2021

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel van ministers Dekker (rechtsbescherming) en Van Engelshoven (emancipatie) voor invoering van een ingroeiquotum en streefcijfers voor meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven.

Terugkijken: webinar 'Divers en inclusief werven van personeel'

12-02-2021

Donderdagmiddag 4 februari namen ruim 200 professionals deel aan het webinar ‘Divers en inclusief werven van personeel’. In het webinar stonden vacatureteksten en wervingskanalen, twee belangrijke onderdelen van het wervingsproces, centraal.

Gemeente Vlaardingen: investeren in elkaar en in de stad

05-02-2021

Op 26 januari tekende wethouder Jules Bijl namens de Gemeente Vlaardingen het Charter Diversiteit. Vlaardingen telt ruim 72.000 inwoners van wie 30,9% een migratie-achtergrond heeft. Dit percentage is ongeveer evenredig verdeeld naar westers en niet-westers. Bijl, sinds september wethouder van Vlaardingen, is daarom blij dat het tekenen van het Charter zowel vanuit een motie, als vanuit de organisatie zelf op de gemeentelijke agenda is gezet.

TBWA\NEBOKO ondertekent Charter Diversiteit

02-02-2021

Creative Agency TBWA\NEBOKO ondertekende op 27 januari 2021 als 255ste bedrijf het Charter Diversiteit. Deze nieuwe ondertekenaar uit Amsterdam gelooft in de kracht van verandering, niet alleen binnen het bedrijf zelf, maar ook in de rest van de reclame- en communicatiewereld en wil daar graag aan werken.

Best practice: video ministerie van Financiën

25-01-2021

Diversiteit in Bedrijf belicht maandelijks een best practice van een van onze Charterondertekenaars. Doel is dat bedrijven elkaar informeren over hun ervaringen op weg naar meer diversiteit en inclusie.

HEMA ondertekent Charter Diversiteit

25-01-2021

HEMA is de 253ste ondertekenaar van het Charter Diversiteit. HEMA wil meer etnisch-culturele diversiteit in het personeelsbestand en een grotere bewustwording over en voor de (interne) LHBTI-gemeenschap. Er is een interne Workplace Pride groep opgericht die ieder jaar vier initiatieven, gericht op werknemers en consumenten gaat uitvoeren. Leeftijdsdiversiteit wordt tevens een punt van aandacht in het diversiteitsbeleid; HEMA wil beter begrip tussen generaties tot stand brengen, wat ten goede komt aan een fijne werkomgeving, meer creativiteit en innovatieve oplossingen.

Webinarreeks 'Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’

25-01-2021

Diversiteit in Bedrijf organiseert in 2021 de zesdelige webinarreeks ‘Maak het verschil. Praktische tips voor een divers en inclusief bedrijf’. In een samenhangend programma komen drie strategieën aan bod: aanpassen van personeelsbeleid, creëren van bewustzijn en draagvlak, en communicatie.

Ondernemers aan het woord over diversiteit en inclusie

25-01-2021

Er zijn veel vragen over de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie in het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) onderzocht wat ondernemers doen om discriminatie te voorkomen en diversiteit te bevorderen.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter