Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Ministerie van LNV tekent Charter Diversiteit

19-10-2020

Op 6 oktober jl. tijdens nationale Diversity Day, tekende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als 231e organisatie het Charter Diversiteit. Het ministerie is sinds 2017 afgesplitst van het ministerie van Economische Zaken en heeft inmiddels tegen de 3000 ambtenaren in dienst. Deze ondertekening van het Charter vond ditmaal digitaal plaats vanwege de aangescherpte corona maatregelen.

Nederlandse bedrijven bewuster bezig met gender-gecodeerd taalgebruik in vacatures

15-10-2020

Nieuw onderzoek van Charterondertekenaar Sia Partners toont een verschuiving in gender-gecodeerd taalgebruik in vacatureteksten aan. In 56% van de onderzochte sectoren wordt meer feminien – dan masculien taalgebruik gebruikt ten opzichte van januari 2020. Het aantal sectoren dat gebruik maakt van feminien taalgebruik is gestegen met 70%. De industriële sector scoort nog steeds het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort nog steeds het hoogst op feminien taalgebruik.

Monitor Charter Diversiteit 2019: Charterbedrijven positief over resultaten diversiteitsbeleid

12-10-2020

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit behalen hun doelen of zijn daarmee goed op weg. Zij zijn positief over in- en doorstroom van de meeste diversiteitsgroepen, de uitvoering en de opbrengsten van diversiteitsbeleid en de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf. Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor Charter Diversiteit 2019.

Nieuwe Charterondertekenaar: Nuffic

12-10-2020

Op dinsdag 15 september ondertekende Nuffic als 228e organisatie het Charter Diversiteit. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering van en internationale samenwerking binnen het onderwijs.

Diversity Day: werkend Nederland viert de kracht van diversiteit en inclusie

08-10-2020

Een Diversity Day radio-uitzending met BN’ers en medewerkers; webinars over ‘de kracht van het verschil’ en hoe je binnen je bedrijf je grenzen kunt aangeven; dialoogtafels over inclusief communiceren; quotes over inclusiviteit op led walls, enz. Meer dan 300 bedrijven organiseerden 6 oktober, op de tweede editie van Diversity Day, een keur aan activiteiten om de kracht van diversiteit en inclusie op hun werkvloer te vieren.

'Het moet wel werken': meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk

07-10-2020

In hoeverre zijn Nederlandse arbeidsorganisaties divers en inclusief? En wat kunnen zij doen om dit verder te ontwikkelen?

ABN Amro en Kunstmuseum Den Haag winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2020

07-10-2020

De Award Diversiteit in Bedrijf 2020 is toegekend aan ABN AMRO en het Kunstmuseum Den Haag. Dat maakte Harry van de Kraats, voorzitter Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf, op Diversity Day (6 oktober) bekend. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een mkb-bedrijf en een groot bedrijf die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De winnaars laten zien dat zij een vernieuwende, effectieve en voor andere bedrijven interessante ‘best practice’ hebben die diversiteit en inclusie op hun werkvloer bevordert.

URW sluit zich aan bij het Charter Diversiteit

07-10-2020

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) sloot zich op 2 oktober aan bij het Charter Diversiteit. Het Charter Diversiteit heeft nu 230 ondertekenaars. URW, met een hoofdkantoor in Parijs, ontwikkelt en beheert wereldwijd winkelcentra, momenteel 89 winkelcentra in twaalf landen. In Nederland beheert het vier winkelcentra vanuit het Nederlandse kantoor op Schiphol waar rond de honderd medewerkers werkzaam zijn.

Genderdiversiteit: gemiste kans of overtrokken maatstaf?

01-10-2020

Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf werd geïnterviewd voor het Bedrijfsmagazine Bedrijvig Oss over genderdiversiteit. Samen met Joeri van Uden, HR Manager bij MSD, geeft zij antwoord op vragen als: wat zijn de belangrijkste voordelen van genderdiversiteit? Wat zijn de valkuilen? En de hamvraag: is genderdiversiteit een gemiste kans of een overtrokken maatstaf?

Volg ons:

LinkedIn   Twitter