Dossier: COVID-19 (coronavirus)

Het coronavirus (COVID-19) roept veel vragen op bij werkgevers en medewerkers. In Nederland werken we nauw samen om besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Op deze pagina staan verwijzingen naar actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals om veilig en gezond te kunnen doorwerken.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor werkgevers en werknemers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met deze handreiking kunnen zij per sector maatregelen afspreken om zo veilig mogelijk te kunnen werken.

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De handreiking COVID-19 besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus om in de RI&E op te nemen. Werkgevers kunnen deze handreiking aanvullen met richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid, of met nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

Veilige werkomgeving

Het inrichten van een veilige werkomgeving doet de werkgever samen met zijn werknemers. Sociale partners adviseren daarom om werknemers en interne arbodeskundigen te betrekken bij het ontwerpen en uitrollen van deze maatregelen. Zij adviseren om in gesprek te gaan met:

  • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging,
  • De preventiemedewerker en andere arbodeskundigen binnen de organisatie,
  • De werknemers zelf.

Andere dossiers en informatie

De informatie op deze pagina kun je gebruiken in combinatie met het dossier thuiswerken, maar ook met een van de andere dossiers die op het Arboplatform staan. Met de publicaties en instrumenten kunnen werkgevers, werknemers en arbodeskundigen beleid maken om veilig en gezond te kunnen doorwerken.

SER-publicaties en instrumenten

Relevant nieuws

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van COVID-19? Stel je vraag. We helpen je graag!