Publicatie

Advies Mobiliteit en de coronacrisis

Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Maak een goede combinatie tussen online en fysiek onderwijs. Stimuleer de kwaliteit van online onderwijs door op korte termijn te investeren. Verruim het tijdsslot voor het fysieke onderwijs. En stimuleer het gebruik van de tweewieler. Deze vuistregels stelde de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet op.

Op 6 mei jl. kondigde minister-president Rutte de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Een 'routekaart' werd daarbij gepresenteerd. Nederland zal stap voor stap uit de lockdown gaan. 

Verschillende sectoren zoals de horeca, culturele instellingen en onderwijs gaan weer geleidelijk open. Tegelijkertijd worden werkenden in beroepen waarbij dat mogelijk is nog geacht zoveel mogelijk thuis te werken.

Per 1 september a.s. wordt een verdergaande versoepeling van de maatregelen verwacht en rijst de vraag of het advies om thuis te werken wordt ingetrokken dan wel aangepast. Deze versoepeling kan ertoe leiden dat er weer zeer veel gereisd wordt binnen de spits, met het OV of de auto.
De minister van I & W, heeft op 11 mei jl. de Denktank Coronacrisis verzocht om het kabinet te adviseren over de vraag hoe kan worden gerealiseerd dat niet iedereen in de komende maanden weer tegelijk het OV gaat gebruiken of de auto neemt.

Briefadvies uitgebracht door Werkgroep Auto en OV van de Denktank Coronacrisis aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.