Dossier: COVID-19 (coronavirus)

Het coronavirus (COVID-19) roept veel vragen op bij werkgevers en medewerkers. In Nederland werken we nauw samen om besmettingen zoveel mogelijk te beperken. Op deze pagina staan verwijzingen naar actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten voor werkgevers, werknemers en arboprofessionals om veilig en gezond te kunnen doorwerken.

Algemene handreiking COVID-19

De algemene handreiking COVID-19 is gericht op alle bedrijven en biedt hen informatie en advies over arbeidsomstandigheden om het risico op besmetting met het virus zo klein mogelijk te maken. De handreiking wordt ondersteund door de Inspectie SZW en bedrijven kunnen de handreiking gebruiken om aan hun RI&E-verplichting bij het tegengaan van besmetting met het coronavirus te voldoen.

Actuele informatie:

Actuele cijfers

Nederlandse aanpak en maatregelen

Kennisdocumenten en nieuwsbrieven

Uitzendkrachten en Covid-19

Doorgeleidingsplicht en de driehoeksverhouding – wie is waar voor verantwoordelijk?

Wanneer een uitzendkracht bij een opdrachtgever aan het werk gaat zijn er meerdere partijen die verantwoordelijk zijn voor gezond en veilig werken van de uitzendkracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat de uitzendorganisatie voldoende informatie krijgt om de uitzendkracht goed voor te lichten en voor te bereiden op zijn (nieuwe) functie.

De uitzendorganisatie moet er op haar beurt voor zorgen dat de uitzendkracht die informatie ook daadwerkelijk krijgt en begrijpt. Dit heet de doorgeleidingsplicht.

Dankzij de doorgeleidingsplicht weet een uitzendkracht welke risico’s er spelen op een (nieuwe) werkplek en met welke veiligheidsmaatregelen hij rekening moet houden tijdens het werk.

De figuur hieronder laat zien wat er van de betrokken partijen wordt verwacht inzake de doorgeleidingsplicht inclusief coronamaatregelen.

Verantwoordelijkheden werkgever, opdrachtgever en uitzendkracht wat betreft veiligheid 

Heeft u vragen over het coronavirus?

Met vragen over preventieve maatregelen voor de bescherming van de gezondheid van uw werknemers kunt u terecht bij een bedrijfsarts.

U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur) van het RIVM.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.