Dossier Hybride werken

In het dossier ‘hybride werken’ vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp hybride werken. Deze kunnen van pas komen bij het opstellen van arbobeleid voor plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ze zijn bedoeld voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het maken van arbobeleid om hybride werken te faciliteren.

Wat is hybride werken?

Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, is een mengvorm van thuiswerken en werken op locatie. Het is een werkvorm die steeds vaker gaat voorkomen. 
 
Hybride werken is niet nieuw. Het bestond al voor de coronacrisis maar door die crisis zijn veel mensen meer thuis of op andere tijden gaan werken. Veel organisaties richten het werk daar ook al op in. Door technologisering en digitalisering kan hybride werken in de toekomst voor meer werknemers en werkgevers mogelijk worden. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de grote groep werkenden die niet hybride kan of wil werken.

SER-advies

In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten. Werkgevers dienen daarbij over voldoende mogelijkheden tot maatwerk te beschikken die passen bij de organisatie.

Het advies biedt handvatten voor werkgevers en werknemers om samen afspraken te maken voor een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis. Zo kan iedereen de kansen benutten die hybride werken biedt.

Je kunt de informatie en inzichten uit dit dossier gebruiken samen met een van de andere dossiers die op het SER Arboplatform staan.

Ben je op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? De handreikingen van het SER Arboplatform bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen zoals COVID-19, de preventiemedewerker en zwangerschap en werk.

SER-publicaties en instrumenten

‘Hybride werken kan helpen de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden’ | Nu veel bedrijven nadenken over de invulling van hybride werken, is het goed om die nieuwe vorm van werken ook in het licht van personeelskrapte te bekijken, zegt SER-kroonlid Steven van Eijck.

Wat vindt jouw or van hybride werken? | Infographic voor or en bestuurder over hybride werken.

Hybride werken: 6 vragen aan hoogleraar Femke Laagland | De SER adviseert het kabinet over de toekomst van tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Kroonlid en hoogleraar Femke Laagland licht toe.

Hybride werken | Hybride werken, of plaats- en tijdonafhankelijk werken, gaat steeds vaker voorkomen. In het advies Hybride werken beveelt de SER aan om werknemers voldoende zeggenschap te geven om de kansen van hybride werken te benutten.

Hoe wil Nederland verder na de coronacrisis? 5 ideeën | Wat zijn problemen, wat zijn nieuwe kansen en hoe komen we beter uit de crisis? De opbrengst van de burgerdialogen in vijf rode draden. 

Perspectief op herstel | Advies van de Denktank Coronacrisis over de noodzaak van een goed herstelbeleid en de zorg dat de zwaarst getroffen groepen de crisis zo goed mogelijk doorkomen.

Thuiswerken in de coronacrisis | Rapport naar aanleiding van het SER-webinar over thuiswerken. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken.

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? | Veel kantoormedewerkers werken al geruime tijd vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken? 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van thuiswerken of COVID-19? Stel je vraag. We helpen je graag!