Dossier: Hybride werken

In dit dossier 'hybride werken' vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp hybride werken. Deze kunnen van pas komen bij het opstellen van arbobeleid voor werken op locatie en thuis. Ze zijn bedoeld voor alle belanghebbenden die betrokken zijn bij het maken van arbobeleid om thuiswerken te faciliteren.

Vanaf 25 september 2021 heeft het kabinet het advies om thuis te werken versoepeld: “Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.”

Wat is hybride werken?

Hybride werken is een mengvorm van thuiswerken en werken op locatie. Het is een werkvorm die zal blijven gelden. Ook in de periode na de coronacrisis. Hybride werken vraagt om maatwerk per organisatie. De overheid roept werkgevers en werknemers op om samen afspraken te maken voor een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis.

De omvang waarop werkend Nederland in de toekomst verwacht hybride te gaan werken zorgt voor diverse nieuwe maatschappelijke opgaven op de korte én lange termijn. De maatschappelijke impact hiervan kan groot zijn. Het gaat onder andere om sociaal maatschappelijke gevolgen, gezondheid, onderwijs en scholing, mobiliteit en milieu, economische effecten en de aandacht voor specifieke groepen.

De SER werkt op verzoek van het demissionaire kabinet momenteel aan een advies over hybride werken in de periode na de coronacrisis. Op basis daarvan kan het kabinet een Beleidsagenda voor de toekomst van hybride werken opstellen.

Je kunt de informatie en inzichten uit dit dossier gebruiken samen met het Dossier COVID-19, maar ook met een van de andere dossiers die op het SER Arboplatform staan. Het dossier zal de komende maanden regelmatig worden geactualiseerd. Bijvoorbeeld zodra het SER-advies over hybride werken gereed is en bij nieuwe inzichten over dit onderwerp.

Ben je op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? De handreikingen van het SER Arboplatform bieden adviezen en praktische toepassingen over diverse arbo-onderwerpen zoals COVID-19, de preventiemedewerker en zwangerschap en werk.

SER-publicaties en instrumenten

Hoe wil Nederland verder na de coronacrisis? 5 ideeën | Wat zijn problemen, wat zijn nieuwe kansen en hoe komen we beter uit de crisis? De opbrengst van de burgerdialogen in vijf rode draden. 

Perspectief op herstel | Advies van de Denktank Coronacrisis over de noodzaak van een goed herstelbeleid en de zorg dat de zwaarst getroffen groepen de crisis zo goed mogelijk doorkomen.

Thuiswerken in de coronacrisis | Rapport naar aanleiding van het SER-webinar over thuiswerken. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken.

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? | Veel kantoormedewerkers werken al geruime tijd vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken?

Mobiliteit en de coronacrisis | Advies van de Denktank Coronacrisis over mobiliteit na de coronacrisis zoals het (deeltijd) thuiswerken en het spreiden van arbeidstijden.

Relevant nieuws

Naar een combinatie van werken op locatie en thuis | 4 oktober 2021

SER-advies hybride werken | ad hoc commissie aan de slag | 8 juli 2021

Overzicht met thuiswerkcriteria voor werkgevers en werknemers | 1 maart 2021

Thuiswerken in coronacrisis | 12 januari 2021

Denktank Coronacrisis adviseert: maak deeltijd thuiswerken mogelijk | 3 juni 2020

Covid-19 | Platform Fit en Vitaal Thuiswerken | 11 mei 2020

 

Meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van thuiswerken of COVID-19? Stel je vraag. We helpen je graag!