Dossier Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een gezonde en veilige werkplek, met zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim en ongevallen. Dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen.

Wettelijk verplicht

Iedereen moet gezond en veilig kunnen werken. Daarom zijn werkgevers verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor hun organisatie te maken. Daarin brengen zij de arbeidsrisico’s in kaart en maken ze een plan van aanpak om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken. Zie artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet.

Waarom een RI&E?

Het doel van de RI&E en het plan van aanpak is om gezondheidsklachten en ongevallen door het werk te voorkomen. Een goede RI&E maakt een werkplek gezonder en veiliger, want het kan bijdragen aan minder ziekte(verzuim), meer werkplezier en meer productiviteit van werknemers. Een goede RI&E kan daarmee dus ook een waardevolle bijdrage leveren aan het succes van organisaties.

In dit dossier vind je handige tools en links om zelf een RI&E te maken.
Ben je op zoek naar informatie over specifieke arbo-onderwerpen? Raadpleeg dan een van de andere dossiers op het SER Arboplatform. Onze handreikingen bieden daarnaast adviezen en praktische toepassingen voor diverse arbo-onderwerpen zoals gevaarlijke stoffen, de preventiemedewerker, bedrijfshulpverlening en zwangerschap en werk.

Hoe maak je een RI&E?

Werkgevers kunnen zelf een RI&E opstellen met de daarvoor beschikbare instrumenten. Hiervoor is de digitale tool www.routenaarrie.nl ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers een RI&E voor hun organisatie maken, op de manier die ze zelf kiezen. Zo kan stapsgewijs gewerkt worden aan een veilige en gezonde werkomgeving.

ARIE-regeling

Sommige bedrijven moeten periodiek een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) maken. Deze wettelijke verplichting geldt voor die bedrijven waar het risico op ongevallen als gevolg van het werken met gevaarlijke stoffen groot is. Deze bedrijven vallen niet of slechts ten dele onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo). In grote lijnen geldt het Brzo voor grotere bedrijven en de ARIE-regeling voor kleinere bedrijven.

 

SER-publicaties en instrumenten

SER Magazine: 5 vragen over de risico-inventarisatie en –evaluatie | Interview met Heidi Bousen, Directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van SZW.

Dossier: Arbocatalogus | Overzicht van instrumenten en hulpmiddelen om via het SER Arboplatform een sector- of branchespecifieke arbocatalogus te maken. Bedrijven kunnen de oplossingen uit een arbocatalogus gebruiken bij het opstellen van de RI&E en voor het maken van het plan van aanpak.

Dossier: COVID-19 (coronavirus) | Pagina met verwijzingen naar actuele informatie, richtlijnen en kennisdocumenten om veilig en gezond te kunnen doorwerken tijdens de coronapandemie.

Algemene handreiking COVID-19 | Deze handreiking is een hulpmiddel om binnen bedrijven besmetting met het coronavirus te voorkomen. Het besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E.

Dossier: Gevaarlijke stoffen | Dit dossier kan van pas komen bij het maken van een RI&E en plan van aanpak. Hierin moet staan met welke stoffen wordt gewerkt en welke maatregelen de werkgever moet nemen ter bescherming van de medewerkers.

 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.