Dossier Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Het SER Arboplatform werkt momenteel aan een actualisering van handreikingen over verschillende arborisico’s. Daaronder ook die voor psychosociale arbeidsbelasting. De bestaande handreiking is niet meer up-to-date.

Daarom heeft de Stichting van de Arbeid besloten de website www.arbocataloguspsa.nl per 1 juni 2021 uit de lucht te halen.

Totdat de nieuwe versie is gepubliceerd, kunnen gebruikers de huidige tekst raadplegen via dit dossier. Deze wordt op termijn vervangen door de nieuwe handreiking.

Voor wie bestemd?

Deze handreiking (2015) is in eerste instantie bestemd voor brancheorganisaties die een arbocatalogus maken en daarin aandacht willen schenken aan PSA. Het document bevat aanwijzingen voor het ontwikkelen van een arbocatalogus en relevante achtergrondinformatie. Maar deze handreiking kan ook van pas komen bij het inventariseren van de arborisico’s ten behoeve van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en het plan van aanpak met maatregelen die PSA tegengaan. Daarmee is de handreiking ook bruikbaar voor individuele werkgevers en werknemers.

SER-publicaties

Thuiswerken in coronacrisis | Wil je weten wat de effecten van thuiswerken zijn? Op 23 september 2020 organiseerde de SER een webinar over thuiswerken. Naar aanleiding van dit webinar is een rapport gemaakt. Bedrijven en organisaties kunnen hiermee hun beleid voor thuiswerken maken. 

Hoe beleven we thuiswerken in coronatijd? | Veel kantoormedewerkers doen hun werk al ruim een jaar vanuit huis. Hoe beleven ze dat? En wat is er nodig om nog langer thuis te kunnen blijven werken? Diverse kennisinstellingen deden in het voorjaar en de zomer van 2020 onderzoek onder thuiswerkers. Ze delen hun belangrijkste inzichten.

Verkenning Diversiteit Arbeidsrelaties en Arbeidsomstandigheden | Het type arbeidsrelatie is van invloed op de arbeidsomstandigheden. Flexwerkers (uitzendkrachten, oproep- en invalkrachten) doen vaker gevaarlijk of fysiek zwaar werk dan werknemers in vaste dienst. Maar vaste werknemers hebben vaker veel en emotioneel zwaar werk.

Algemene handreiking COVID-19 | Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan.

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting? Stel je vraag We helpen je graag!