Beleidsmedewerker Valentina Djoemai: ‘Ik word gedreven door een ideaal’

Valentina Djoemai is beleidsmedewerker bij SER Diversiteit in Bedrijf. Zij ondersteunt organisaties bij het bevorderen van een gevarieerd personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat.

‘Ik ben werkzaam geweest als begeleider van hoogopgeleide vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Daar merkte ik dat deze mensen lastig aan het werk kwamen. Er werden veel kansen gemist: organisaties hadden moeite om talent te herkennen, voorbij een cv te kijken en weinig kennis over en ervaring met een inclusieve arbeidscultuur. Ik bedacht dat ik dit pas echt kon veranderen als ik direct werkgevers kon adviseren over hoe ze wél ruimte kunnen geven aan statushouders. Daarom heb ik gesolliciteerd bij SER Diversiteit in Bedrijf.’

Meerdere perspectieven

‘De adviezen van de SER op het gebied van diversiteit en inclusie vertaal ik naar de praktijk. Ik adviseer grote bedrijven en semipublieke organisaties onder meer over manieren om hun werving en selectie inclusiever te maken. Vaak zijn dit vrij nauwe selecties, door en van mensen die op elkaar lijken. Terwijl we in ons land alle talenten nodig hebben. Een divers personeelsbestand voegt veel toe en leidt tot betere resultaten. Je hebt meer perspectieven in huis, bedient nieuwe doelgroepen en vergroot je netwerk.
Natuurlijk vraagt dit wel om een inclusieve manier van leidinggeven en passend beleid. Wij helpen bedrijven die het Charter Diversiteit hebben ondertekend bij het bepalen van concrete doelstellingen en het opstellen en uitvoeren van een diversiteitsbeleid. Dit doen we met een gestructureerd plan van aanpak. Een van de succesfactoren is het delen van goede praktijken in en tussen sectoren. Om te zorgen dat de nieuwe personeelssleden zich thuis voelen op de werkvloer, is ook een inclusieve organisatiecultuur essentieel. Want anders ontstaat er een draaideureffect.’

‘Bij de SER krijg je verantwoordelijkheden en kansen’

Feedback en waardering

‘Bij Diversiteit in Bedrijf krijg je veel verantwoordelijkheid en kansen. Zo word ik weleens gevraagd om buiten mijn afdeling een presentatie te houden. Ik leer veel van mijn huidige leidinggevende, die haar feedback en waardering duidelijk uitspreekt. Daarnaast ben ik vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen bij de SER. Er is een mooie kruisbestuiving tussen deze rol en de adviezen die ik geef aan werkgevers. Zij benaderen me vaak met vragen en problemen over ongewenste omgangsvormen op het werk: van kwetsende grappen tot aan pesten en uitsluiten.
De werkdruk is hoog, en in mijn team heerst een cultuur van doorpakken. Ik vind het prettig dat mijn team op output werkt. Zelf ben ik een avondmens. Als ik een keer ’s ochtends geen afspraken heb, is het prima als ik dat dagdeel op een rustige manier invul en in de avond mijn uren maak. Ik vind die flexibiliteit fijn, maar een voorwaarde is wel dat anderen er niet door gehinderd worden. Dat wil zeggen: deadline is deadline en zorg dat je bereikbaar bent.’

‘Voor mij is het noodzakelijk maatschappelijke impact te maken met mijn werk’

Hoger doel

‘Voor mij is het noodzakelijk om maatschappelijke impact te maken. Samen met mijn collega’s en gemotiveerde werkgevers werk ik aan gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Dat is hard nodig, want in de praktijk staan talloze mensen onterecht op achterstand. Denk aan ouderen, mensen met een beperking, mensen met een gemengde culturele achtergrond, denk aan de ongelijke beloning van mannen en vrouwen en aan de veiligheid van mensen uit de lhbtq+-gemeenschap. Ik word gedreven door het ideaal om dit te in positieve zin te veranderen. Dat houdt mij gaande, ook op moeilijke momenten. Want die zijn er ook, zoals in iedere baan; niet alles gaat altijd zoals je wilt.’

 

Portret Valentina Djoemai © Melanie Lemahieu