Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (OSW)

Sinds de invoering van de structuurregeling in 1971 kent de wet een aparte regeling voor de raad van commissarissen bij de grote naamloze en de grote besloten vennootschap. Van de verplichting tot toepassing van de structuurregeling of onderdelen daarvan kan de minister van Veiligheid en Justitie ontheffing verlenen. Alvorens te besluiten, hoort hij de SER. Een ontheffing kan onder beperkingen en/of onder voorwaarden worden verleend, en voorts worden gewijzigd en ingetrokken. Met deze dispensatiemogelijkheid is − kort samengevat − beoogd in uitzonderlijke gevallen het resultaat te kunnen corrigeren waartoe toepassing van de wet leidt. De adviserende taak van de SER in dezen waarborgt de inbreng van het bedrijfsleven in deze beslissing van sociaal-politieke aard.

Leden van de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet


Onafhankelijke leden

 • prof. mr. E. Verhulp (voorzitter)
  Plaatsvervangend: prof.mr. S. Klosse

Ondernemersleden

 • mr. B.J. Schoordijk (Vereniging VNO-NCW)
  Plaatsvervangend: mr. S.C.K. van Dijk (MKB-Nederland)
 • In behandeling (Vereniging VNO-NCW)

Werknemersleden

 • A.C. (Amerik) Klapwijk, MSc (VCP)
 • mr. H. (Rik) van Steenbergen (FNV)
  Plaatsvervangend: M. (Mitchell) Hoogenhout
 • In behandeling (CNV)

Ministeriële vertegenwoordiger

 • mr. F. (Ferry) de Jong (VenJ)

Laatste wijziging 31 augustus 2016


Contact met de commissiesecretaris

mr. K. (Karima) Moaddine