mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hij zit in de raad sinds 1 april 2006.

Richard Weurding is plaatsvervangend ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie

 • Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Executive Committee Insurance Europe
 • Lid Stuurgroep Wijzer in Geldzaken
 • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
 • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)
 • Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs Amsterdam
 • Lid Programma Adviesraad SWOV
 • Lid Adviesraad NIBUD
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Lid Raad van Advies Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC)
 • Lid Bestuur Stichting Goede Doelen Noordhollandsche 1816
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum

De onderstaande foto kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag de foto gratis gebruiken, uitsluitend voor mediadoeleinden, onder de voorwaarde van naamsvermelding van fotograaf Christiaan Krouwels. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de fotograaf.

Beeldbank

mr. R. (Richard) Weurding © Christiaan Krouwels