mr. R. (Richard) Weurding

Ondernemerslid bij de SER namens VNO-NCW sinds april 2006.

Functie:

 • Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars

Nevenfuncties:

 • Lid Adviesraad NIBUD
 • Lid Stuurgroep ‘Wijzer in Geldzaken’
 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Executive Committee Insurance Europe
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs Amsterdam
 • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum
 • Lid Programma Adviesraad SWOV
 • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekering-maatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
 • Lid Raad van Advies Executive Insurance Program Nyenrode
 • Lid Budget- and Nomination Committee Insurance Europe
mr. R. (Richard) Weurding © Christiaan Krouwels