mr. R. (Richard) Weurding

Richard Weurding is algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. Hij zit in de raad sinds 1 april 2006.

Richard Weurding is plaatsvervangend ondernemerslid namens VNO-NCW.

Functie

 • Algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur VNO-NCW
 • Lid Executive Committee Insurance Europe
 • Lid Stuurgroep Wijzer in Geldzaken
 • Lid Raad van Toezicht Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
 • Lid Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT)
 • Lid Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)
 • Lid Bestuur Stichting Assurantiebeurs Amsterdam
 • Lid Programma Adviesraad SWOV
 • Lid Adviesraad NIBUD
 • Lid Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen (NVvA)
 • Lid Raad van Advies Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWIC)
 • Lid Bestuur Stichting Goede Doelen Noordhollandsche 1816
 • Voorzitter Bestuur Vereniging Vrienden van het Nederlands Spoorwegmuseum
mr. R. (Richard) Weurding © Christiaan Krouwels