C. (Chris) van Veldhuizen

Werknemerslid bij de SER namens VCP sinds oktober 2023.

Functie:

  • Directeur Vakvereniging HZC / HZC-zzp

Nevenfuncties:

  • Lid algemeen bestuur VCP
  • Lid dagelijks bestuur TCVT (Toezicht Certificering Verticaal Transport)
  • Lid dagelijks bestuur SVMP (Stichting Vakopleiding Machinegebonden Personeel)
  • Lid Marktsegment Infra van SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
  • Lid commissie Colland Arbeidsmarktonderzoek
  • Visitatie lid hbo-opleidingen Logistiek Management
  • Expert lid Shopping Tomorrow
© Christiaan Krouwels