drs. J.A. (Aleid) Ringelberg

Plaatsvervangend werknemerslid bij de SER namens VCP sinds december 2022.

Functie:

  • Vicevoorzitter VCP

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Vereniging van Rijksambtenaren (voorheen VMHF-SZW)
  • Lid Raad van Advies Vereniging CMHF Overheid
  • Lid Bestuur A+O Fonds Rijk
  • Voorzitter ISO en CEN werkgroepen Human Physical Performance en Biomechanics
  • Burgerlid gemeenteraad Hillegom (VVD); lid Auditcommissie gemeente Hillegom
drs. J.A. (Aleid) Ringelberg © Christiaan Krouwels