mr. Th. J. (Theo) Henrar

Theo Henrar is voorzitter van de Vereniging FME. Hij zit namens in de raad sinds juni 2021.

Theo Henrar is plaatsvervangend ondernemerslid, namens VNO-NCW.

Functie:

  • voorzitter van de Vereniging FME

Nevenfuncties:

  • Lid Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur VNO-NCW
  • Lid van het Bestuur Nederlands–Duitse Handelskamer
  • Voorzitter Stuurgroep Smart Industry
  • Lid Raad van Toezicht Stichting NLinBusiness
  • Lid Platform Defensie Bedrijfsleven
  • Lid Cyber Security Raad
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Zeehaven IJmuiden
mr. Th. J. (Theo) Henrar © Yvette Wolterinck / Eyescream