Mariëtte Hamer

SER-voorzitter Mariëtte Hamer is een strategische verbinder. Onderhandelen vormt de rode draad in haar loopbaan.

Bij uitstek is zij in staat mensen - veelal met kleine stapjes - bij elkaar te brengen. Hamer kan goed inschatten wat in een proces gebeurt en weet daar meteen op in te springen. Haar drijfveer is om een ieder beter op de arbeidsmarkt en in de samenleving te laten participeren.

Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad is zij sinds september 2014. Van 1998 tot september 2014 was zij lid van de Tweede Kamer voor de fractie van de Partij van de Arbeid. Van januari 2008 tot mei 2011 leidde ze deze fractie als voorzitter. Verder was ze onder meer voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en woordvoerder op het terrein van sociale zaken, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen, arbeid en zorg, onderwijs en kinderopvang. In de Tweede Kamer heeft ze diverse functies vervuld waaronder lid van het presidium en ondervoorzitter van de Kamer. Ook binnen de PvdA was ze in diverse bestuursfuncties actief.

Op 12 mei 2021 werd Hamer benoemd tot informateur voor de kabinetsformatie van dat jaar. Haar eerste eindverslag met diverse inhoudelijke documenten bracht ze uit op 22 juni. Op 23 juni verstrekte de Tweede Kamer haar een vervolgopdracht tot informateur. Op 7 september presenteerde ze haar eindverslag aan de Tweede Kamer.

Voor haar politieke loopbaan was ze onder andere hoofd van de afdeling Strategisch Beleid en Beleidsverkenningen bij de directie Hoger Beroeps Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en directeur van een instelling voor volwassenenonderwijs in Zuid-Holland. Hamer was in 1984 de oprichter en eerste voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond, de LSVb. Zowel de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt als emancipatievraagstukken zijn in al haar werkzaamheden belangrijke thema’s. Direct bij haar aantreden heeft zij het initiatief genomen tot de oprichting van het SER-Jongerenplatform. Zij studeerde aan de lerarenopleiding van de VU Nederlands en Omgangskunde. Aan de UVA behaalde ze haar doctoraal Algemene Taalwetenschap.

Mariëtte Hamer is ook kroonlid. 

Voorzitter van de SER-commissie:

Tevens voorzitter van de Taakgroep Werkgelegenheid en Scholing van het Klimaatakkoord en voorzitter van de Klankbordgroep Preventieakkoord.

Nevenfuncties

 • Voorzitter Stichting BOOR
 • Voorzitter Raad van Toezicht Pharos
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Lezen & Schrijven
 • Voorzitter Raad van Toezicht RDW
 • Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven
 • Voorzitter Raad van Advies van de Faculteit der Geesteswetenschappen Universiteit Amsterdam
 • Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad
 • Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR), PO Raad
 • Lid Raad van Advies van de Maatschappelijke Alliantie
 • Lid Raad van Advies GAK
 • Lid Raad van Advies van de Vrije Universiteit Amsterdam

Comités van aanbeveling/ambassadeurschap

 • Raad van Aanbeveling Hotbed voor de Circulaire Economie, Project de Valley
 • Comité van Aanbeveling Make it in the Netherlands, Nuffic
 • Comité van Aanbeveling Code Verantwoord Marktgedrag
 • Raad van Aanbeveling Research Project Maastricht 2019-2020
 • Raad van Aanbeveling World Art Centre Delft (WAD)
 • Raad van Aanbeveling Ronald McDonald's huis Utrecht
 • Ambassadeur 30 Procent Club/Talent naar de Top
 • Ambassadeur VMBO On Stage
 • Comité van Aanbeveling van het Europees Jeugd Parlement.

Foto's Mariëtte Hamer

De foto's kunt u downloaden in goede afdrukkwaliteit. U mag ze gratis gebruiken, mits naamsvermelding van de fotograaf Angeline Swinkels (bij gebruik van de eerste 2 foto's) of Sicco van Grieken (bij gebruik van de volgende 3 foto's) of Dirk Hol (bij gebruik van de laatste 2 foto's) en uitsluitend voor mediadoeleinden. Bij commercieel gebruik graag contact opnemen met de betreffende fotograaf.

Indien u foto's gebruikt voor plaatsing bij interviews met de voorzitter, verzoeken wij u een bewijsexemplaar naar afdeling Communicatie van de SER te sturen.