H.W. (Henk) den Boer

Plaatsvervangend ondernemerslid bij de SER namens MKB-Nederland sinds april 2020.

Functie: 

  • Bestuursvoorzitter bij Koninklijke OnderhoudNL.

Nevenfuncties:

  • Directeur ROZA Groep B.V.
  • Hoofdbestuur MKB-Nederland
  • Algemeen Bestuur VNO-NCW
  • Voorzitter Stichting Ondersteuning Ars Musica
  • Lid MKB Adviesraad ING-Bank
  • Lid Raad van Toezicht stichting StaVast
  • Lid van de Maatschappelijke Raad van Advies (MRA) van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
H.W. (Henk) den Boer © Christiaan Krouwels