D. (Désirée) Majoor

Kroonlid bij de SER sinds 1 april 2024.

Functie:

  • Voorzitter college van bestuur Cibap

Nevenfuncties:

  • Voorzitter Auditcommissies Hobéon
  • Lid raad van toezicht Rijksmuseum Twenthe & De Museumfabriek
  • Lid bestuur stichting Encounter
  • Voorzitter Crafts Council Nederland
  • Lid maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer
  • Lid raad van toezicht RKD (Nederlands instituut voor kunstgeschiedenis)
© Christiaan Krouwels