Prof.dr. M (Mijntje) Lückerath-Rovers

Kroonlid bij de SER sinds april 2024.

Functie

  • Hoogleraar Corporate Governance
  • Onafhankelijk Corporate Governance adviseur

Nevenfuncties:

  • Lid raad van commissarissen NRC Mediahuis
  • Lid raad van toezicht Erasmus MC
  • Voorzitter raad van commissarissenPels Rijcken
  • Lid raad van toezicht Diergaarde Blijdorp
  • Vice-voorzitter Visitatiecommissie Rijksmusea
  • Lid Academic Council, Impact Economy Foundation
  • Hoofdredacteur Jaarboek Corporate Governance (Kluwer)
© Christiaan Krouwels