Commissie Bezwaarschriften (CBS)

Ingesteld bij besluit van het dagelijks bestuur van 26 juni 2015.

Taak: behandeling van bezwaren tegen beslissingen door de SER als bestuursorgaan genomen. De commissie, met onafhankelijke voorzitters, hoort betrokkene en brengt advies uit alvorens opnieuw wordt beslist.

Leden van de Commissie Bezwaarschriften

Externe leden

  • mr.drs. C.O.W. (Cees) Dubbelman (voorzitter)
  • mr. E.R. (Ewout) Kleijwegt (plv. voorzitter)
  • mr. dr. G. S. A. (Gerrit) Dijkstra

Laatste wijziging 17 augustus 2017


Contact met de commissiesecretaris

mr. R.C. (René) Gilhuijs (secretaris)

De persoonsgegevens die je via dit formulier aan ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wetgeving en onze Privacyverklaring.