De raad bestaat uit drie groepen leden: werknemers, ondernemers en kroonleden (onafhankelijke deskundigen benoemd door de kroon). De raad brengt adviezen uit die zo veel mogelijk unaniem zijn.

Vergaderingen van de Sociaal Economische Raad

De raad komt in beginsel elke derde vrijdag van de maand bijeen om zijn adviezen vast te stellen, in de raadzaal van het SER-gebouw. Deze vergaderingen zijn openbaar; wie ze wil bijwonen, hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Heeft u belangstelling voor deze vergaderingen? Bekijk dan ook de agenda en verslagen van de raadsvergaderingen hier op deze website. 

 


Vergoedingen leden van de Raad