SERmagazine

Denkwerk Draagvlak Dialoog
Digitalisering vergroot overlevingskansen organisaties

Digitalisering vergroot overlevingskansen organisaties

Werken bij een digitaal fitte organisatie betekent meer werkplezier, een efficiëntere uitvoering van de bedrijfstaken en een grotere onderlinge betrokkenheid. Aldus Nienke de Bruijn (29), organisatieadviseur bij Linxx, en Geert-Jan Staal (37), hoofdagent bij de Politie Eenheid Amsterdam. Beiden maken deel uit van het Jongerennetwerk Medezeggenschap van het SER-Jongerenplatform.

Lees het SERmagazine artikel