SERmagazine

Denkwerk Draagvlak Dialoog
Aanleg van een warmtenet

Denktank: 10 bouwstenen voor herstel na coronacrisis

Hoe start Nederland op na de coronacrisis? In zijn eerste advies schetst de Denktank Coronacrisis de contouren van een intelligent herstelbeleid. Belangrijk is om dit herstel te verbinden aan grote transities als verduurzaming en digitalisering én oog te houden voor kwetsbare groepen.