Nieuwsoverzicht

Een overzicht van nieuwsberichten over diversiteit in bedrijf.

Nieuwe Charterondertekenaar: DisGover

26-10-2020

Op 16 oktober ondertekende DisGover als 232e werkgever het Charter Diversiteit. DisGover geeft jonge, hoogopgeleide mensen de kans om carrière te maken als ambtenaar. Momenteel werken ongeveer vijftig trainees die ook verbonden zijn aan DisGover bij een overheidsorganisatie. De trainees bouwen veel kennis op, worden gestimuleerd om te durven experimenteren en hun nek uit te steken. Innovatie staat hoog in het vaandel bij DisGover en daarom ook geloven ‘DisGoverers’ in de kracht van diversiteit en inclusie.

'Je verdiende loon! Handreiking gelijke beloning'

22-10-2020

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaat nog steeds een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Op de website van de Stichting van de Arbeid is nu de digitale Handreiking gelijke beloning van mannen en vrouwen beschikbaar met informatie, tips en stappenplannen voor verschillende doelgroepen in het bedrijfsleven om de loonkloof te dichten.

KPMG ondertekent Charter Diversiteit

22-10-2020

KPMG Nederland heeft op 24 september als 229e bedrijf het Charter Diversiteit ondertekend. KPMG maakt deel uit van een groot internationaal netwerk van professionele accountants- en advieskantoren. Bij het bedrijf werken momenteel 3.135 medewerkers op meerdere vestigingen in onder andere Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Het hoofdkantoor staat in Amstelveen.

Ministerie van LNV tekent Charter Diversiteit

19-10-2020

Op 6 oktober jl. tijdens nationale Diversity Day, tekende het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als 231e organisatie het Charter Diversiteit. Het ministerie is sinds 2017 afgesplitst van het ministerie van Economische Zaken en heeft inmiddels tegen de 3000 ambtenaren in dienst. Deze ondertekening van het Charter vond ditmaal digitaal plaats vanwege de aangescherpte corona maatregelen.

Nederlandse bedrijven bewuster bezig met gender-gecodeerd taalgebruik in vacatures

15-10-2020

Nieuw onderzoek van Charterondertekenaar Sia Partners toont een verschuiving in gender-gecodeerd taalgebruik in vacatureteksten aan. In 56% van de onderzochte sectoren wordt meer feminien – dan masculien taalgebruik gebruikt ten opzichte van januari 2020. Het aantal sectoren dat gebruik maakt van feminien taalgebruik is gestegen met 70%. De industriële sector scoort nog steeds het hoogst op een masculien taalgebruik. De hotelsector scoort nog steeds het hoogst op feminien taalgebruik.

Monitor Charter Diversiteit 2019: Charterbedrijven positief over resultaten diversiteitsbeleid

12-10-2020

De ondertekenaars van het Charter Diversiteit behalen hun doelen of zijn daarmee goed op weg. Zij zijn positief over in- en doorstroom van de meeste diversiteitsgroepen, de uitvoering en de opbrengsten van diversiteitsbeleid en de ondersteuning door Diversiteit in Bedrijf. Dat blijkt uit de recent verschenen Monitor Charter Diversiteit 2019.

Nieuwe Charterondertekenaar: Nuffic

12-10-2020

Op dinsdag 15 september ondertekende Nuffic als 228e organisatie het Charter Diversiteit. Nuffic is de Nederlandse organisatie voor internationalisering van en internationale samenwerking binnen het onderwijs.

Diversity Day: werkend Nederland viert de kracht van diversiteit en inclusie

08-10-2020

Een Diversity Day radio-uitzending met BN’ers en medewerkers; webinars over ‘de kracht van het verschil’ en hoe je binnen je bedrijf je grenzen kunt aangeven; dialoogtafels over inclusief communiceren; quotes over inclusiviteit op led walls, enz. Meer dan 300 bedrijven organiseerden 6 oktober, op de tweede editie van Diversity Day, een keur aan activiteiten om de kracht van diversiteit en inclusie op hun werkvloer te vieren.

'Het moet wel werken': meer inclusiviteit op de arbeidsmarkt door synergie tussen wetenschap en praktijk

07-10-2020

In hoeverre zijn Nederlandse arbeidsorganisaties divers en inclusief? En wat kunnen zij doen om dit verder te ontwikkelen?

ABN Amro en Kunstmuseum Den Haag winnaars Award Diversiteit in Bedrijf 2020

07-10-2020

De Award Diversiteit in Bedrijf 2020 is toegekend aan ABN AMRO en het Kunstmuseum Den Haag. Dat maakte Harry van de Kraats, voorzitter Raad van Advies Diversiteit in Bedrijf, op Diversity Day (6 oktober) bekend. Deze Award wordt jaarlijks uitgereikt aan een mkb-bedrijf en een groot bedrijf die het Charter Diversiteit hebben ondertekend. De winnaars laten zien dat zij een vernieuwende, effectieve en voor andere bedrijven interessante ‘best practice’ hebben die diversiteit en inclusie op hun werkvloer bevordert.

Volg ons:

LinkedIn   Twitter