Stel een vraag

Heeft u een vraag? Dan kunt u die aan de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) voorleggen. Bijvoorbeeld als u meer wilt weten over een uit te voeren aanstellingskeuring. Of als u wilt weten of tijdens het sollicitatiegesprek vragen over ziekteverzuim in het verleden mogen worden gesteld. De CKA neemt uw vraag in behandeling en geeft u een advies.

Hoe kunt u een vragen stellen? Dat kan op twee manieren. Telefonisch (070 - 349 95 73) of schriftelijk. U kunt hiervoor het vragenformulier gebruiken. Na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail en binnen een week ontvangt u bericht van het secretariaat.

Bent u geïnteresseerd in eerder gegeven adviezen door de CKA? Bekijk dan de adviezen van de CKA.