Klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over een aanstellingskeuring, dan kunt u dat bij de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) doen. Als de commissie daartoe bevoegd is, neemt de CKA uw klacht in behandeling en geeft een oordeel. Sollicitanten, bedrijfsartsen, werkgevers, ondernemingsraden of vergelijkbare medezeggenschapsorganen kunnen een klacht indienen. De procedure is kosteloos.

Hoe indienen

Voor uw klacht maakt u gebruik van het klachtenformulier. Na verzending hiervan ontvangt u een ontvangstbevestiging per mail en binnen een week ontvangt u nader bericht vanuit het secretariaat.

Wat heeft u eraan?

Het uiteindelijke oordeel van de CKA is niet bindend. Mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kan door partijen een rechtszaak worden aangespannen, waarbij het oordeel gebruikt kan worden.