Klacht indienen

Wil je een klacht indienen over een aanstellingskeuring? Dat kan bij de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Als de commissie daartoe bevoegd is, neemt de CKA de klacht in behandeling en geeft een oordeel. Sollicitanten, bedrijfsartsen, werkgevers, ondernemingsraden of vergelijkbare medezeggenschapsorganen kunnen een klacht indienen. De procedure is kosteloos.

Bel ons eerst

Neem eerst telefonisch contact op via 070-3499573. De CKA-medewerker legt je dan de procedure uit. Daarna vul je het klachtenformulier in.
Het is belangrijk om de klacht zoveel mogelijk chronologisch en zo feitelijk mogelijk te beschrijven. Voeg daarvoor een apart Word-document toe. Voeg eventueel ook andere documenten bij (zoals een keuringsrapport of brieven van de werkgever).
Na verzending van het formulier en de andere documenten krijg je een ontvangstbevestiging per mail. Binnen een week ontvang je nader bericht van de CKA-medewerker.

Wat heb je eraan?

Het uiteindelijke oordeel van de CKA is niet bindend. Mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kan door partijen een rechtszaak worden aangespannen, waarbij het oordeel gebruikt kan worden.