Klacht indienen

Als u een klacht wilt indienen over een aanstellingskeuring, dan kunt u dat bij de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) doen. Als de commissie daartoe bevoegd is, neemt de CKA uw klacht in behandeling en geeft een oordeel. Sollicitanten, bedrijfsartsen, werkgevers, ondernemingsraden of vergelijkbare medezeggenschapsorganen kunnen een klacht indienen. De procedure is kosteloos.

Bel ons eerst

Neem eerst telefonisch contact op via 070-3499573. De CKA medewerker legt u dan de procedure uit. Daarna vult u het klachtenformulier in. Het is belangrijk om uw klacht zoveel mogelijk chronologisch en zo feitelijk mogelijk te beschrijven. Voeg daarvoor een apart worddocument toe. Voeg eventueel andere documenten bij (zoals een keuringsrapport of brieven van uw werkgever). Na verzending van het formulier en de andere documenten ontvangt u een bevestiging per mail. Binnen een week ontvangt u nader bericht van de CKA medewerker.

Wat heeft u eraan?

Het uiteindelijke oordeel van de CKA is niet bindend. Mocht het oordeel niet worden opgevolgd, dan kan door partijen een rechtszaak worden aangespannen, waarbij het oordeel gebruikt kan worden.