Meld gezondheidsvragen

Voor veel vacatures wordt gebruik gemaakt van sollicitatieformulieren. Dat is een snelle manier om goede kandidaten te vinden. Veel bedrijven gebruiken zulke formulieren, vaak via de website.

‘Bent u vaak ziek?’

In deze formulieren mag echter niet worden gevraagd naar de gezondheid of medische gegevens van de sollicitant. Dat mag ook niet tijdens het sollicitatiegesprek en ook niet via een sollicitatieformulier dat voor, tijdens of na gesprekken moet worden ingevuld. Zelfs vragen of de sollicitant bezwaar heeft tegen een medisch onderzoek mag niet.

Medische keuringen

Dit verbod komt voort uit de Wet op de medische keuringen (Wmk). In deze wet staat dat gezondheidsvragen alleen tijdens een aanstellingskeuring mogen worden gesteld, en dan ook nog door een bedrijfsarts. De wet voorkomt zo dat werkgevers selecteren op mogelijke gezondheidsrisico’s van sollicitanten.

Meld gezondheidsvragen

Krijgt u als sollicitant een formulier met gezondheidsvragen, meld dat aan de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Die houdt toezicht houdt op de juiste naleving van de Wmk.

Bent u werkgever en gebruikt u sollicitatieformulieren, verzeker u ervan dat er geen gezondheidsvragen in staan. Als u twijfelt over de juistheid van uw sollicitatieformulieren, neemt u dan contact op met de CKA via 070-3499573 of een mail naar info@aanstellingskeurgen.nl. Of neem contact op met een bedrijfsarts.

Gezondheidsvragen mogen niet tijdens de sollicitatie volgens de wet op de medische keuringen. © Shutterstock