Jaarverslagen Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) publiceert jaarverslagen. Deze geven inzicht in de manier waarop de CKA invulling heeft gegeven aan haar taken op grond van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Type

Title

Description
Type

Title

Description
Type

Title

Description