Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen

Binnen de SER heeft de Commissie Klachtenafhandeling Aanstellingskeuringen (CKA) de taak om te zorgen dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) goed wordt toegepast en nageleefd. Daarnaast heeft de CKA als taak om de naleving van het Besluit aanstellingskeuringen te bevorderen.

Doelstellingen van de CKA zijn:

  • bevorderen dat iedereen gelijke kansen heeft bij het vinden van een baan. Oók mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie in verband met hun gezondheid;
  • ervoor zorgen dat werkgevers en bedrijfsartsen de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit van mensen respecteren en beschermen;
  • voorkomen dat medische informatie onnodig wordt verzameld en gedeeld.

De CKA doet dit door informatie te geven over wat wel en niet mag bij keuringen. Daarnaast oordeelt de CKA over klachten over aanstellingskeuringen. De leden van de CKA zijn deskundige artsen en juristen, die hun medische en juridische kennis en ervaring delen en verbinden. Zij verrichten hun werkzaamheden voor de CKA op een onafhankelijke, professionele en integere manier.

Bekijk de commissiepagina van de CKA