Tien verboden vragen

Een bedrijfsarts mag tijdens de aanstellingskeuring alleen gezondheidsvragen stellen die direct verband houden met eisen voor de betreffende functie. Alle andere vragen zijn verboden.

Algemene vragen over de gezondheidssituatie of onderzoek doen naar ernstige niet-behandelbare en erfelijke ziektes tijdens een aanstellingskeuring  mag niet. Ook onderzoek naar het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen is niet toegestaan, tenzij dit belangrijk is voor de functie.

Voorbeelden van vragen die niet gesteld mogen worden:

  1. Voelt u zich over het algemeen gezond?
  2. Bent u vaak verkouden of grieperig?
  3. Heeft u vaak hoofdpijn of migraine?
  4. Bent u vaak somber gestemd?
  5. Bent u zwanger of van plan dat op korte termijn te worden?
  6. Komt er in uw familie veel kanker voor?
  7. Heeft u of een naast familielid de ziekte van Huntington?
  8. Heeft u long COVID?
  9. Bent u HIV positief?
  10. Beweegt u wel voldoende?