Informatie voor werkgevers

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als werkgever.

Werkgevers - Veelgestelde vragen

Wat u als werkgever nog meer moet weten

De WMK stelt voorop dat u er als werkgever alles aan moet doen om de risico’s voor gezondheid en veiligheid bij de uitoefening van werkzaamheden in uw bedrijf zo klein mogelijk te maken. Wanneer desondanks een aanstellingskeuring nodig is, gelden de volgende voorschriften:

  • U bent verplicht schriftelijk advies te vragen over de rechtmatigheid van een keuring voor een bepaalde functie. U vraagt advies aan een gecertificeerde arbodienst, of een bedrijfsarts met wie u een contract heeft.
  • Na een positief advies legt u het volgende schriftelijk vast: de functie-eisen, het doel van de keuring, de specifieke gezondheidsvragen en de medische onderzoeken.
  • U vraagt de instemming van de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) over het voorgenomen keuringsbeleid.
  • Als een aanstellingskeuring deel uitmaakt van de procedure, vermeldt u dit bij de werving, onder meer in de advertentietekst.
  • U voorziet een geselecteerde sollicitant tijdig van heldere, schriftelijke informatie over het doel van de aanstellingskeuring en over de vragen en de onderzoeken die daarbij aan bod komen.
  • U wijst de sollicitant ook op het recht op herkeuring, en op de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de CKA.
  • U neemt pas een beslissing over de aanstelling nádat de uitslag van de herkeuring bekend is.