Informatie voor keurend arts

De Wet op de medische keuringen. Ken uw rechten en plichten als keurend arts.

Keurend arts - Veelgestelde vragen

Wat u als keurend arts nog meer moet weten

  • U bent als keurend arts verplicht na te gaan of de te keuren sollicitant (= keurling) alle vereiste informatie heeft ontvangen en begrepen.
  • De vragen die u tijdens de keuring stelt, moeten relevant zijn voor het beoordelen van de medische geschiktheid in relatie tot de bijzondere functie-eisen. Vragen en/of onderzoeken die een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de keurling inhouden, zijn niet toegestaan.
  • U informeert eerst de keurling over de uitslag van de keuring en wijst op de mogelijkheid van een herkeuring. Pas na instemming van de keurling deelt u de uitslag mee aan de werkgever.
  • U doet geen inhoudelijke mededelingen aan de werkgever over de aanstellingskeuring, maar deelt de uitslag mee in de termen: geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden. U mag de werkgever informeren over de inhoud van deze voorwaarden, ook als hierdoor indirect informatie wordt gegeven over de gezondheidstoestand van de keurling.

Keurend artsen volgen de ‘Leidraad aanstellingskeuringen: Handelen van de arbodienst en de keurend arts bij een aanstellingskeuring’, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).