Informatie voor keurend arts

De Wet op de medische keuringen. Ken je rechten en plichten als keurend arts.

Aandachtspunten bij de aanstellingskeuring voor de bedrijfsarts

  • Check of een gevraagde medische keuring voor een bepaalde functie nodig is.
  • Je bent als keurend arts verplicht na te gaan of de te keuren sollicitant (= keurling) alle vereiste informatie heeft ontvangen en begrepen.
  • De vragen die je tijdens de keuring stelt, moeten relevant zijn voor het beoordelen van de medische geschiktheid in relatie tot de bijzondere functie-eisen. Vragen en/of onderzoeken die een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de keurling inhouden, zijn niet toegestaan.
  • Je informeert eerst de keurling over de uitslag van de keuring en wijst op de mogelijkheid van een herkeuring. Pas na instemming van de keurling deel je de uitslag mee aan de werkgever.
  • Je doet geen inhoudelijke mededelingen aan de werkgever over de aanstellingskeuring, maar deelt de uitslag mee in de termen: geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden. Je mag de werkgever informeren over de inhoud van deze voorwaarden, ook als hierdoor indirect informatie wordt gegeven over de gezondheidstoestand van de keurling. 

Keurend artsen volgen de ‘Leidraad aanstellingskeuringen: Handelen van de arbodienst en de keurend arts bij een aanstellingskeuring’, uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).