Home | Taken

Taken

Adviserende taken

Een van de taken van de SER is het adviseren aan kabinet en parlement over belangrijke onderwerpen in het sociaal-economisch beleid. De raad geeft vaak gevraagd, maar ook wel ongevraagd advies.

Bestuurlijke taken

De uitvoering van een aantal wetten die voor het bedrijfsleven belangrijk zijn, valt onder de medebewindstaken van de SER. Dat zijn taken van de overheid die zij voor een deel door de SER laat uitvoeren. Een voorbeeld daarvan zijn de taken die de SER uitvoert op grond van de Wet op de ondernemingsraden, ter bevordering van de medezeggenschap in ondernemingen.

Zelfregulering

De SER moet volgens de Wet op de Sociaal-Economische Raad (voorheen de Wet op de bedrijfsorganisatie geheten) niet alleen de bijzondere belangen behartigen van het bedrijfsleven (zowel werkgevers als werknemers), maar ook het bedrijfsleven stimuleren om altijd het algemeen belang in het oog te houden (zelfregulering).