Senior beleidsmedewerker Riemer Kemper: ‘Bij de SER komen alle grote vraagstukken samen’

Riemer Kemper is senior beleidsmedewerker arbeidsmarkt en scholing. Hij vindt het mooi dat zijn werkveld zo breed is. En dat de SER verbinding brengt in een tijd van tegenstellingen.

‘Mijn collega’s en ik ondersteunen de commissies van werkgevers, werknemers en kroonleden die de SER-adviezen voorbereiden. Op dit moment werk ik aan het advies over het tekort aan menskracht in de publieke sector, zoals zorg, onderwijs en politie. Hoe ik dit aanpak? Om te beginnen ga ik kennis verzamelen – wat is hierover al gezegd en geschreven? – en praten met de sociale partners. Ook houd ik interviews met mensen uit de praktijk, die precies weten welke problemen en hobbels er zijn. Verder organiseren we bijeenkomsten met toonaangevende sprekers. Dit doe ik allemaal samen met collega’s – het is teamwork. Vervolgens schrijven wij het advies op basis van de richting die de sociale partners en kroonleden hebben bepaald. Wij denken mee om werkgevers en werknemers dichter bij elkaar te brengen. Vaak zijn dit complexe puzzels en puzzelen vind ik leuk.’

‘Ik werk aan complexe puzzels – en puzzelen vind ik leuk’

Benaderbaar en behulpzaam

‘De SER is een open organisatie. Collega’s zijn benaderbaar, behulpzaam en hebben hartstikke veel kennis. Er is steeds meer aandacht voor vakmanschap en individuele ontwikkeling. Alle beleidsmedewerkers volgen interne trainingen over dialoogvaardigheden en ‘verbindend onderhandelen’, waarbij je leert te denken in belangen in plaats van in standpunten. Dat is heel nuttig. Zelf zoek ik ook graag collega’s op om te horen hoe zij te werk gaan. Ook al houden zij zich met inhoudelijk andere thema’s bezig, een deel van het werk is natuurlijk hetzelfde. Ik ben ervan overtuigd dat je op de werkvloer heel veel van elkaar kunt leren.
Vrijheid is er ook. Zo vind ik het fijn om ongestoord thuis te werken als ik veel moet schrijven – en die ruimte is er. Tijdens de lockdowns was er ook alle begrip voor mijn thuissituatie: mijn vrouw werkt in de zorg en we hebben jonge kinderen. Op andere tijden werken, taken overdragen: ze dachten mee bij de SER.’

Sarah van Hugte  in gesprek met collega Riemer Kemper

‘Bij de SER brengen we verbinding in een tijd dat de tegenstellingen toenemen’

Heel persoonlijk

‘Pensioen, klimaat, wonen, arbeidsmarkt: bij de SER komen alle grote maatschappelijke vraagstukken bij elkaar. Dat maakt het werkveld heel breed. Als ambtenaar bij een ministerie richt je je op één deelonderwerp, ben je een klein radertje in een groot geheel. Daarmee vergeleken is de SER een vrij kleine, wendbare organisatie, waar iedereen elkaar kent. Dat maakt het persoonlijk.
Het beeld is weleens dat het poldermodel stroperig is, dat het vaak zo traag gaat. Dat ís ook zo, maar het alternatief – daadkracht zonder draagvlak – is niet beter. Overleg is uiteindelijk de enige manier om te komen tot duurzame verandering. Ik weet nog goed dat ik vijfenhalf jaar geleden in mijn sollicitatiebrief schreef: welvaart is niet vanzelfsprekend. De sociaaleconomische keuzes die we nu maken, bepalen of we een beter Nederland doorgeven aan de volgende generaties. Het is hard werken om te zorgen dat er voldoende banen zijn, dat iedereen kan meekomen. In een tijd dat het politieke landschap versnipperd is en de tegenstellingen toenemen, is het belangrijker dan ooit om partijen met verschillende belangen op één lijn te krijgen. En dat is precies wat we doen bij de SER: wij brengen verbinding.’

Portret Riemer Kemper © Melanie Lemahieu