Werken en leven in toekomst

In 2016 heeft de SER op verzoek van de minister van SZW adviezen uitgebracht over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst (Een werkende combinatie) en over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen (Gelijk goed van start).

Vervolgactiviteiten

In zijn advies Een werkende combinatie heeft de raad tevens een aantal thema’s benoemd die vragen om nadere doordenking c.q. vervolgactiviteiten, in het bijzonder het verlof rond de geboorte van het kind, de markt voor de persoonlijke dienstverlening, en mantelzorg.

Vervolgens heeft de raad in februari 2018 het Advies Optimalisering verlof na geboorte kind uitgebracht. Rond het thema ‘markt voor persoonlijke dienstverlening’ zijn in 2017 een expertmeeting en een internationale conferentie gehouden.

De commissie Werken en leven in de toekomst werkt nu aan een verkenning over de markt voor persoonlijke dienstverlening waarin de doelen, effecten, randvoorwaarden en mogelijke instrumenten voor de ontwikkeling van deze markt worden beschreven. Het thema mantelzorg zal nog door de commissie worden opgepakt.

Commissie

Gericht aan: Minister van SZW
Voorbereid door: Commissie Werken en leven in de toekomst
Voorzitter: drs. M.I. (Mariëtte) Hamer
Secretaris: dr. l. (Ivy) Koopmans