Wat is een ‘onderneming’ in de zin van de WOR?

Het begrip “onderneming” in de WOR is niet gelijkluidend aan het begrip onderneming in andere wetten en het dagelijks spraakgebruik. Artikel 1 WOR definieert het begrip onderneming als: “elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optredend organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht.” Kortom, iedere arbeidsorganisatorische eenheid die zich in het maatschappelijk verkeer als zelfstandige eenheid presenteert, is een onderneming in de zin van de WOR. Voorbeelden zijn een fabriek, een winkel, een kantoor, een filiaal.