Wat doet het auditbureau precies?

Het onafhankelijk auditbureau verricht de auditwerkzaamheden in opdracht van Stichting SCOOR-RMZO. Het auditbureau is voor een periode van drie jaar door SCOOR-RMZO gecontracteerd. Het bureau moet zich houden aan de Richtlijn organisatie en werkwijze auditbureau, onderdeel 2 van de Certificeringsregeling.

Het auditbureau zal na een vooronderzoek beoordelen of het opleidingsbureau aan de eisen voldoet. Dit doet het nadat een aanvraag is ingediend, de overeenkomst met Stichting SCOOR-RMZO is getekend en de factuur voor de certificeringsbijdrage is betaald. Daarna vindt de initiële audit plaats. Aan de hand daarvan wordt de beoordelingsrapportage opgesteld, waarin het advies aan het bestuur van Stichting SCOOR-RMZO is opgenomen.