Home | Raad | SER in het kort

SER in het kort

De SER is in 1950 bij wet opgericht. Dat was na een lange periode van discussie over de sociale en economische orde in Nederland. Die ging vooral over de rol die de overheid en maatschappelijke organisaties daarin moesten spelen.

Het was de tijd van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. De zware economische crisis van de jaren dertig lag nog vers in het geheugen. Men was het er in brede kring over eens: de overheid moet zich meer gaan bemoeien met economische groei, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Maar ook was duidelijk: de overheid kan dit niet alleen. Ze kan die zware taak slechts waarmaken door het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) blijvend bij het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken te betrekken.

De SER in het kort 

Oprichting

Deze grotere betrokkenheid van ondernemers en werknemers bij het sociaal-economisch beleid is in 1950 vastgelegd in de Wet op de bedrijfsorganisatie, thans Wet op de Sociaal-Economische Raad geheten. Met deze wet is de SER opgericht. Via de SER krijgt het bedrijfsleven (ondernemers en werknemers) adviserende en bestuurlijke taken. Tot 2015 bood deze wet het bedrijfsleven ook de mogelijkheid om product- en bedrijfschappen (PBO’s) op te richten. In deze schappen konden ondernemers en werknemers gemeenschappelijke zaken regelen die zij belangrijk vonden voor hun eigen sector.