Home | Raad | Agenda raadsvergadering

Agenda van de Raadsvergadering

Raadsvergadering 21 september 2018 

Agenda (PDF, 67 kB)

 1. Opening
 2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen
 3. Verslag van de 717e (491e openbare) vergadering d.d. 25 mei jl. 
 4. Gewijzigde instellingsverordening CKA
 5. Actualiteiten
  - Reflectie op Prinsjesdag/Miljoenennota (met presentatie MEV door CPB)
  - Stand van zaken klimaatakkoord (toelichting door de heer Nijpels)
 6. Diversiteit aan de top: startdiscussie SER-traject, naar aanleiding van nieuwe adviesvraag
 7. Rondvraag en sluiting

 

 

 


De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

SER-gebouw
Vergaderrooster 2018
 • Vrijdag 21 september
 • Vrijdag 19 oktober
 • Vrijdag 16 november
 • Vrijdag 14 december