Home | Raad | Agenda raadsvergadering

Agenda van de Raadsvergadering

Raadsvergadering van 27 oktober 2017

 

Download 

PDF Agenda (PDF, 69Kb)

Te behandelen onderwerpen

Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (PDF, 72Kb)
Verslag van de 710e vergadering d.d. 21 april (PDF, 2659Kb)
Begroting SER 2018 (PDF, 342Kb)
Actualiteiten: Regeerakkoord
Energieakkoord: bespreking stand van zaken: Persbericht (PDF, 658Kb) + Voortgangsrapportage 2017 


 

 

De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

SER-gebouw
Vergaderrooster 2017
  • vrijdag 27 oktober
  • vrijdag 17 november
  • vrijdag 15 december