Home | Raad | Agenda raadsvergadering

Agenda van de Raadsvergadering

Raadsvergadering vrijdag 25 mei 2018

Download Agenda (PDF, 74 kB)

 1. Opening
 2. Ingekomen en verzonden stukken, mededelingen (PDF, 54 kB)
 3. Verslag van de 716e (491e openbare) vergadering d.d. 19 april 2018 (PDF, 173 kB)
 4. Actualiteiten
  - Monitor Brede Welvaart (CBS) door prof.dr. Jan-Pieter Smits 
  - Recent uitgebrachte SER Verkenning Financiële instrumenten circulaire economie (volgt later)
 5. Signalering Vluchtelingen en werk; een nieuwe tussenbalans (volgt later)
 6. Rondvraag en sluiting
 7. Uitreiking SER-scriptieprijs

 

 

 


De vergaderingen van de voltallige raad zijn openbaar. Belangstellenden kunnen vanaf de publieke tribune de beraadslagingen volgen. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het SER-gebouw. Aanvangstijd: 10.15 uur.

SER-gebouw
Vergaderrooster 2018
 • Vrijdag 25 mei
 • Vrijdag 22 juni
 • Vrijdag 24 augustus
 • Vrijdag 21 september
 • Vrijdag 19 oktober
 • Vrijdag 16 november
 • Vrijdag 14 december