Actie-agenda leven lang ontwikkelen: de hoogtepunten van 2022

We ronden het jaar 2022 bijna af. Een jaar waarin veel gebeurd is op het gebied van leven lang ontwikkelen. Zo was er het Ontwikkeling Telt Festival, waarbij leren en ontwikkelen twee dagen lang centraal stond, voerden we gesprekken met het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk en publiceerden we over het inzetten van een skillsgerichte aanpak binnen organisaties. Lees hieronder hoe het jaar voor Leven Lang Ontwikkelen eruitzag.

Ontwikkeling Telt! Festival © SER

Skillsgerichte aanpak

In het voorjaar van 2022 organiseerde de SER een expertbijeenkomst. Centraal in deze bijeenkomst stond wat er in de nabije toekomst nodig is om een skillsgerichte arbeidsmarkt te realiseren. Hieruit blijkt dat gebrek aan draagvlak en acceptatie als één van de grootste risico’s wordt gezien voor het al dan niet slagen van een meer skillsgerichte arbeidsmarkt. Het is daarom cruciaal om gelijktijdig met het uitwerken van instrumenten, en het toewerken naar meer regie, ook gezamenlijk op te trekken om de voordelen en kansen uit te dragen. Om te laten zien hoe organisaties en bedrijven in de praktijk al werken met een skillsgerichte aanpak werden verschillende interviews gepubliceerd. Van Inholland tot Microsoft, en van Schiphol tot Verstegen. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? Lees hieronder alle zeven interviews. 

SERmagazine

In februari stond het SERmagazine volledig in het teken van leven lang ontwikkelen. Professionals uit het veld vertelden over de meest actuele ontwikkelingen. Zo betoogde Anne Carmwinckel van Tekkieworden in een column waarom de IT snel diverser moet worden. Vertelde Hanneke Ackermann van FME meer over het skillspaspoort in de technologische industrie. En kwamen lezers in een reportage meer te weten over de gevolgen van de energietransitie voor de arbeidsmarkt en de oprichting van het kolenfonds. Deze artikelen en meer nog eens teruglezen? Lees hier het SERmagazine.

Sectoraal en regionaal LLO-netwerk

De afgelopen jaren heeft de SER een netwerk opgebouwd met 32 sectorale en regionale samenwerkingsverbanden die zich inzetten voor een vanzelfsprekende leercultuur. Het afgelopen jaar is het netwerk een aantal keer bij elkaar gekomen. Zo leerden projectleiders meer over financial engineering, vertelden vertegenwoordigers uit de zorg, techniek en schoonmaak over de sectorale LLO-aanpak en stond leren en ontwikkelingen in het mkb centraal. Je leest hier meer over in onderstaande blogs. Daarnaast vonden ook dit jaar gesprekken plaats met alle deelnemers. Doel hiervan was om de ontwikkelingen en activiteiten op het gebied van skills in kaart te brengen. Tegen welke obstakels lopen de deelnemers aan? En welke lessen willen zij andere samenwerkingsverbanden meegeven? Lees er meer over in deze publicatie.

Monitor Leercultuur

In december werd de tweede editie van de Monitor Leercultuur gepubliceerd. Het onderzoek van de SER en TNO brengt de leercultuur in Nederland in kaart aan de hand van drie thema’s: leergedrag, gevoelde urgentie en stimulerende factoren. Het aandeel werknemers dat een opleiding of cursus volgt neemt al jarenlang af. In 2012 had 54 procent van de werknemers de afgelopen 2 jaar een opleiding of cursus gevolgd. In 2021 was dat 49 procent. Werknemers geven ook aan minder behoefte aan scholing te hebben. Waar in 2012 bijna de helft (49%) van de werknemers behoefte had aan een cursus, is dit in 2021 gedaald naar 42 procent. Mogelijke verklaringen voor de afname zijn de coronapandemie, vergrijzing en flexibilisering van de beroepsbevolking en krapte op de arbeidsmarkt. Lees hier alle bevindingen van de Monitor Leercultuur.

De oriëntatiefase als springplank

Op het moment dat mensen een overstap maken naar een andere baan in een andere sector, gaan zij de brug over van-werk-naar-werk. De oriëntatiefase is een belangrijke eerste stap in dit traject. Meer aandacht voor de oriëntatiefase kan drempels voor zij-instroom en omscholing wegnemen bij zowel werkenden als werkgevers. In september publiceerde de Actie-agenda LLO het kennisdocument de oriëntatiefase als springplank en zetten we de succesfactoren voor deze fase op een rij. Ook werd een one-pager ontwikkeld met ‘de oriëntatietrechter’ in samenwerking met de Leerwerkakkoorden Rotterdam-Rijnmond.

Ontwikkeling Telt! Festival

Op 22 september (online) en 13 oktober (fysiek) vond de tweede editie van het Ontwikkeling Telt! Festival 2022 plaats. Een online en fysieke dag vol inspiratie voor beleidsmedewerkers en professionals uit het veld om met nieuwe inzichten voor scholing en ontwikkeling aan de slag te gaan. Van kennis over de skillsgerichte arbeidsmarkt tot van werk naar werk begeleiding, het festival stond volledig in het teken van basisvaardigheden en een leven lang ontwikkelen. Lees in dit artikel alles over de online festivaldag en lees in dit artikel alles over het fysieke festival.

Ontwikkeling Telt! Festival 2022

© Jeroen Poortvliet

Tijdschrift HRM in het teken van Leven Lang Ontwikkelen

HR-professionals spelen een belangrijke rol bij het faciliteren van leren en ontwikkelen op de werkvloer. Daarmee wordt leven lang ontwikkelen een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de HR-afdeling binnen organisaties. Het Tijdschrift voor HRM stond daarom afgelopen oktober volledig in het teken van leven lang ontwikkelen. De gastredactie bestond uit Yvonne Bernardt en Annemarie Knottnerus, beleidsmedewerkers van de SER Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen. Lees hier meer over hun bijdragen aan het tijdschrift.

We kijken ernaar uit om ook volgend jaar mooie stappen te zetten vanuit de Actie-agenda leven lang ontwikkelen en een vanzelfsprekende leercultuur te stimuleren. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de betrokkenheid bij de Actie-agenda leven lang ontwikkelen. Fijne feestdagen en een mooi 2023 gewenst!