Publicatie

Skillsgerichte aanpak Bonarius: ‘Investeren in de skills ontwikkeling van personeel zorgt voor goed werkgeverschap’

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? In deze interviewreeks komen organisaties die met een skillsgerichte aanpak aan de slag zijn gegaan aan het woord. In deel 7 spreken we met Arjen Binkhorst, opleidingscoördinator bij Bonarius.

Skills interview Bonarius

Bonarius Academy

Bonarius is een installatiebedrijf met als hoofdvestigingsplaats Zwanenburg. Met ruim 300 werknemers wordt het onderhoud aan ruim 250.000 cv-installaties verzorgd. Bonarius heeft een eigen Academy waar Binkhorst aan verbonden is. Hij startte zijn carrière als servicemonteur in de installatietechniek. Al snel bleek dat het begeleiden van collega’s hem goed afging. Bonarius gaf hem de mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen. Inmiddels is hij, naast zijn functie als opleidingscoördinator, als hybride docent verbonden aan het ROC van Amsterdam. En wordt de begeleiding van monteurs bedrijfsbreed opgepakt in de Bonarius Academy in samenwerking met het ROC. Door deze samenwerking kunnen aankomend monteurs mbo-certificaten en diploma’s halen. Het installatievak wordt steeds complexer,  waar voorheen mbo niveau 2 of 3 voldeed, wordt nu vaak niveau 3 of 4 gevraagd. Naast het onderhoud van oudere installaties, moeten nieuwe technieken worden geleerd (hybride- en warmtepompen). Ook hebben klanten steeds meer behoefte aan deskundig advies over klimaatbeheersing binnen. Er wordt daarom volop ingezet op het ontwikkelen van nieuw en zittend personeel.

Zij-instroom

90 procent van de monteurs komt bij Bonarius binnen als zij-instromer. Als zij-instromer hoef je - zo vertelt Binkhorst - niet perse over skills binnen het vak te beschikken. Er wordt vooral gekeken naar iemands motivatie om een carrière te starten in de installatietechniek. Er volgt een kort assessment, waarbij gekeken wordt of iemand succesvol skills voor het monteurs-vak kan ontwikkelen. Bij de meeste kandidaten is dit het geval. Zij krijgen een intern opleidingstraject aangeboden waarin leren en werken gecombineerd wordt en na vier maanden kunnen zij gecertificeerd aan de slag. Wat helpt is dat Wij Techniek hiervoor certificeerbare opleidingsdelen heeft ontwikkeld. Door de goede afstemming met het ROC van Amsterdam kunnen deze bij Bonarius gehaalde eenheden in de reguliere mbo-opleidingen worden ingezet. Een mbo-diploma halen is geen doel op zich, maar als monteurs verder willen leren wordt dit gefaciliteerd door Bonarius. Bonarius heeft daarvoor eigen praktijklokalen ingericht en eigen praktijkdocenten werken samen met docenten van het ROC. Binkhorst: ‘Certificering gebeurt door het ROC. Docenten van het ROC zijn bij het onderwijs en de examinering betrokken. En zelf ben ik betrokken bij het onderwijs op het ROC. Deze combinatie maakt het voor alle partijen interessant. Niet alleen de skills van de monteurs worden verder ontwikkeld, ook die van docenten en begeleiders.’

Succes en leermomenten

In twee jaar tijd zijn 48 zij-instromers gecertificeerd. Ze hebben in het opleidingstraject twee dagen les en lopen drie dagen mee in de praktijk. Begeleiden op de werkplek vraagt ook nieuwe skills van collega’s die deze taak vervullen. Bonarius maakt gebruik van de trainingen die Wij Techniek hiervoor verzorgt. Binkhorst: ‘Het mooie is dat we in deze krappe arbeidsmarkt met onze aanpak toch nog steeds enthousiaste medewerkers binnen krijgen. Mond-tot-mondreclame helpt hierbij, medewerkers vertellen dat je binnen vier maanden zelfstandig aan de slag kan, en bij ons veel ontwikkelmogelijkheden krijgt. Dat slaat aan. Ik ben ervan overtuigd dat goed werkgeverschap waar dit onderdeel van is, maakt dat mensen graag bij Bonarius willen werken.’ Een illustratie hiervan is dat als een monteur aangeeft meer in de werkvoorbereiding te willen werken, deze hiervoor ook kansen krijgt. Dit is volgens Binkhorst echt een nieuwe manier van kijken naar iemands skills. ‘Door meer naar de volledige skills-set van iemand te kijken, kunnen soms bijzondere matches worden gemaakt. Matches waardoor personeel dat zich op andere maar voor het bedrijf ook interessante skills verder wil ontwikkelen, behouden kan worden.’

Skills als leidraad op de arbeidsmarkt

Starten met een skillsgerichte aanpak is voor veel organisaties uitdagend. Wat raadt Binkhorst anderen aan? ‘Mijn hoop voor de toekomst is dat bedrijven elkaar binnen de branche minder als concurrent gaan zien, en samen met en voor elkaar willen werken aan de skillsontwikkeling van medewerkers. Hier hoort ook kennisdeling bij. Bonarius is in ieder geval bereid om hier een actieve rol in te hebben.’ Daarnaast beveelt hij een samenwerking met een ROC aan. ‘Hybride opleiden, hybride docenten: zowel op het ROC als in het werkveld leidt dit tot een versnelde realisatie van een meer op skills gerichte arbeidsmarkt.'


Skillsgerichte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel en daardoor wordt er steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties, kennis en bekwaamheid je met je meebrengt. lees alles over de skillsgerichte arbeidsmarkt op deze pagina.