Publicatie

Skillsgerichte aanpak Verstegen: ‘Waar werken en leren hand in hand gaan, worden de mooiste resultaten geboekt’

Er wordt steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties en kennis je met je meebrengt. Dit wordt ook wel samengevat als ‘skills’. Hoe kun je als werkgever investeren in skills van medewerkers? En hoe bepaal je welke skills je zelf kunt ontwikkelen? In deze interviewreeks komen organisaties die met een skillsgerichte aanpak aan de slag zijn gegaan aan het woord. In deel 1 spreken we met Jack Buuron, HR Manager Learning & Development bij Verstegen Spices & Sauces B.V.

Verstegen

© Verstegen

Ontwikkelkansen in een familieomgeving

Verstegen Spices & Sauces B.V, voor velen bekend van het kruidenschap in de supermarkt, is een internationaal Rotterdams familiebedrijf met 560 medewerkers. Om een transparante en duurzame keten te realiseren, is het voor Verstegen belangrijk om alles in eigen hand te houden: van transport tot het zelf malen van specerijen en van veilige verwerking van grondstoffen tot een optimale kwaliteitscontrole. Dit is alleen mogelijk met een gemotiveerd team van medewerkers die over de juiste skills (blijven) beschikken om het werk uit te voeren. Bij Verstegen heeft het ontwikkelen van skills sinds de komst van Jack Buuron, ruim een jaar geleden, een enorme boost gekregen.

Aan de tekentafel van een skillsgerichte aanpak

Jack Buuron vertelt enthousiast over zijn organisatie en de kansen die hij krijgt om de skillsontwikkeling van de medewerkers met de medewerkers op een goede manier vorm te geven. ‘We geven in vacatures aan dat je komt werken in een omgeving waarin je ook on-the-job ontwikkelt. Dat gebeurt met behulp van drie spelregels om positief en creatief te zijn: lach en ontspan, doe mee met een lerende mindset en je bent uniek en waardevol zoals je bent. Om de lerende mindset in de praktijk te brengen is een innovatief, gevarieerd leeraanbod ontwikkeld, waarmee iedere medewerker met leren en ontwikkelen aan de slag kan gaan. Op basis van reeds aanwezige skills wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Dit kan leiden tot het ontwikkelen van skills voor een (nieuwe) functie binnen het bedrijf, of skills die wat algemener van aard zijn, zoals taallessen.'

De maatwerk ontwikkelmodules zijn opgezet om een ‘gap’ te dichten: wat is nodig tegenover wat al aanwezig is om de missie, visie, strategie en doelen van Verstegen te realiseren. De opleidingsbehoefte per medewerker richt zich op basis van de functie: wat is er nodig voor de functie ven wat is al aanwezig bij de medewerker.

Wekelijks worden webinars verzorgd over food, duurzaamheid en organisatie topics. Het doel is een compleet leerplatform, inclusief een grote bibliotheek aan e-learnings: van veilig werken tot aan vitaliteit. Dit leerplatform kan tevens worden ingezet voor zij-instromers die nog niet over de juiste skills beschikken voor de beschikbare functies binnen het bedrijf.’ 

Regisseur van je eigen loopbaan

Het klinkt als een succesvolle ontwikkeling. Toch noemt Jack Buuron enkele hobbels die hij moest (en nog steeds moet) overwinnen om iedereen mee te krijgen. ‘Verstegen blijft vernieuwen en innoveren. Vanuit het DNA van het familiebedrijf betekent dit voor medewerkers een leven lang ontwikkelen. Hiervoor hebben we een Strategic Development Program ontwikkeld, wat op organisatie-, team-, en individueel niveau zorgt voor ontwikkelmogelijkheden die zowel Verstegen als de individuele medewerkers ten goede komen. Deze verandering gaat ervan uit dat medewerkers ‘‘regisseur zijn van hun eigen loopbaan’’ en daarmee ondernemer worden van hun talent en potentieel. Zij bewaken hun eigen professionele inzetbaarheid en hebben de verantwoordelijkheid en ambitie om te blijven voldoen aan de gestelde functie-eisen door middel van ontwikkelmogelijkheden en opleidingsfaciliteiten. En de eerste resultaten zijn al zichtbaar! Voor een afdeling zijn maatwerk modulaire leerwegen en leerinterventies per functie opgesteld en geïmplementeerd in de Verstegen Online Academy.’

Verstegen

© Verstegen

Steun en samenwerking is de sleutel

‘Om een skillsgerichte aanpak in de hele organisatie te implementeren, hebben we de steun van de directie en betrokkenheid van de medewerkers echt nodig. Alleen dan kan een methodiek gekoppeld aan aanwezige en te ontwikkelen skills worden uitgewerkt en succesvol worden geïmplementeerd. Daarnaast zijn medewerkers zo vertrouwd met deze leercultuur dat ze op toekomstige ontwikkelingen blijven anticiperen.’

‘Verstegen kan en wil dit niet alleen. Samen met de opleidingsinstituten in de stad en omstreken wordt gekeken naar mogelijkheden voor studenten (stages en afstudeeropdrachten) en medewerkers om samen te werken aan het ontwikkelen van skills. Verstegen gaat daarnaast voor een “kruidbestuiving” van de 3 O’s: overheid, onderwijs en ondernemingen. We zijn ervan overtuigd dat samenwerken leidt tot sociale innovatie. Met en voor de stad wil we werken aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.’

Arbeidspotentieel in Rotterdam

In de Spaanse Polder (bedrijventerrein in Rotterdam) wordt inmiddels met bedrijven gesproken die samen een rol willen spelen in een nieuwe economie die digitaal, duurzaam, circulair en talentgedreven is. Dit kan een bijdrage leveren aan het oplossen van de paradox dat er in Rotterdam veel mensen aan de kant staan, terwijl bedrijven zitten te springen om personeel. Hiervoor is de verbinding met de gemeente gelegd. Met het ontwikkelen van de juiste skills die in een toekomstige baan vereist zijn gericht op beschikbaar werk, kunnen talenten beter worden benut. Mensen groeien en bloeien als ze de skills die ze bezitten kunnen gebruiken, en daarnaast aanvullende skills kunnen ontwikkelen als dit op een aantrekkelijke manier mogelijk wordt gemaakt.

Wil je ook anderen inspireren met de skillsgerichte aanpak in jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. 

Skillsgerichte arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert snel en daardoor wordt er steeds meer gevraagd van werkzoekenden, werkenden en werkgevers. Niet alleen een diploma is tegenwoordig van belang, maar ook welke vaardigheden, competenties, kennis en bekwaamheid je met je meebrengt. lees alles over de skillsgerichte arbeidsmarkt op deze pagina.