Voor wie is de wet ingroeiquotum en streefcijfers bedoeld?

De Wet ‘evenwichtiger verhouding vrouwen en mannen in het bestuur en de raad van commissarissen’ is ingegaan op 1 januari 2022 en geldt voor beursgenoteerde bedrijven en de circa 5.000 grote vennootschappen in Nederland.

Er zijn verschillen in welke regelingen voor welke organisaties gelden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

 Wetsregeling Voor welke bedrijven? Voor wie / welke lagen?
Ingroeiquotum Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen voor de rvc (of in het geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders)
Streefcijfers en plannen van aanpak Grote beursgenoteerde vennootschappen voor bestuur (of in geval van ‘one-tier board’ de uitvoerende bestuurders) en subtop
Grote niet-beursgenoteerde vennootschappen voor bestuur, rvc (of in geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders) en subtop
Rapportage- en transparantieplicht Alle beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde grote vennootschappen voor bestuur, rvc (of in geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders) en subtop

Alleen als het bedrijf een beursgenoteerde vennootschap met een statutaire zetel in Nederland is, is het ingroeiquotum van toepassing voor de vennootschap (bv en nv).

Onder het streefcijfer- en transparantiegedeelte van de wet vallen alle naamloze en besloten vennootschappen die volgens het jaarrekeningenrecht een grote rechtspersoon zijn. Dit is het geval als een vennootschap op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van deze drie criteria:

  • de waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen
  • de netto-omzet is meer dan € 40 miljoen
  • het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer

Een deel van de beursgenoteerde bedrijven behoort ook tot de groep ‘grote’ vennootschappen. Zij moeten ook streefcijfers opstellen voor het bestuur en de subtop. Grote beursvennootschappen stellen alleen streefcijfers op voor het bestuur en de subtop; voor de rvc geldt het ingroeiquotum.