Welke informatie heb je nodig om te rapporteren in het diversiteitsportaal?

Grote vennootschappen hebben tien maanden na afloop van het boekjaar de tijd om hun gegevens door te geven in het SER Diversiteitsportaal volgens de wet Ingroeiquotum en streefcijfers. Met deze checklist kun je de benodigde informatie verzamelen voor de jaarlijkse rapportage in het portaal.

1. Intake

 • Rechtsvorm en het voldoen aan de groottecriteria uit het jaarrekeningrecht
 • Beursnotering in Nederland (ja/nee)
 • Start- en einddatum boekjaar
  •  Indien bedrijven een gebroken of verlengd boekjaar hebben, geven ze dat hier aan. Doe dit voor 31 oktober, zodat wij het portaal langer voor je open kunnen houden.

Voor groepen:

 • Bedrijfsnaam en kvk-nummer van alle groepsmaatschappijen die kwalificeren als ‘grote’ vennootschap.
  • Alle groepsmaatschappijen die als ‘grote’ vennootschap kwalificeren, moeten ook aangemeld zijn in het portaal. Daarvoor heeft iedere entiteit een brief met activatiecode nodig. Het is niet mogelijk om alleen als groepshoofd aangemeld te zijn.
 • Geef aan wie gaat rapporteren.
  • Als bedrijven tot een groep behoren, kunnen ze bepalen of de grote vennootschappen binnen de groep zelf rapporteren, of dat het groepshoofd voor hen rapporteert. Groepsmaatschappijen spreken samen af op welke manier aan de rapportageverplichting wordt voldaan.

2. Bedrijfsprofiel

 • Sectorcode (SBI-code voor de hoofdactiviteit van het bedrijf)
 • Contactgegevens van de vennootschap
 • Aantal werknemers in de vennootschap (in personen m/v)
 • Vennootschappen kunnen rekening houden met personen die zich niet thuis voelen binnen het klassieke man-vrouwhokje. Deze personen kunnen in de rapportage meegeteld worden met het ondervertegenwoordigde geslacht. Dit kunnen vennootschappen doorgeven aan de SER.
 • Bestuursmodel van de vennootschap
  • One-tier of two-tier board?
  • Wel/geen rvc?

3. Streefcijfers

 • Streefcijfer en streefjaar voor het bestuur, de rvc en de subtop
 • Definitie van de subtop
 • Toelichting bij de gestelde streefcijfers (optioneel)
 • Toelichting bij de definitie van de subtop (optioneel)

4. Man-vrouwverhouding

 • Aantal vrouwen en mannen in het bestuur, de rvc en de subtop
 • Aantal benoemingen, herbenoemingen en aftredingen in het bestuur en de rvc
 • Aantal vrouwen en mannen dat het afgelopen boekjaar in de subtop is ingestroomd en uitgestroomd (optioneel)
 • Voorzitter van het bestuur en de rvc

5. Plan van aanpak

 • Het hebben van een formeel plan van aanpak (ja/nee)
 • De activiteiten en maatregelen die de vennootschap neemt voor een evenwichtiger verhouding van vrouwen en mannen in de rvc en het bestuur.
 • De activiteiten en maatregelen die de vennootschap neemt voor een evenwichtiger verhouding in de subtop en – indien gewenst – de organisatie.
 • De activiteiten die goed werken en de activiteiten die meer aandacht behoeven.
 • Toelichting (optioneel)
  • Bedrijven kunnen activiteiten en maatregelen selecteren uit een door de SER opgestelde ‘bibliotheek’, maar kunnen ook eigen activiteiten en maatregelen toevoegen. Daarnaast kunnen bedrijven in een vrij tekstveld uitleg geven over de maatregelen die worden genomen om de streefcijfers in het bestuur en de rvc te realiseren.

Voor meer informatie kun je het stappenplan raadplegen.