Dossier Bedrijfshulpverlening (BHV)

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen nog eens duizenden werkenden te maken met andere, soms ook zeer ingrijpende ongevallen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine en grote branden zijn, medische noodgevallen, maar ook bommeldingen en verdachte pakketjes. Deze voorvallen kunnen grote gevolgen hebben voor werkenden, werkgevers en voor de bedrijfspanden zelf.

Een bhv’er die adequaat handelt kan het verschil maken tussen leven en dood. Een goede bhv-organisatie is wettelijk verplicht.

In dit dossier vind je naast de handreiking ‘Arbomaatregelen bedrijfshulpverlening’, wetgeving, publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp bedrijfshulpverlening (bhv). Deze kunnen van pas komen bij het inrichten van jouw bhv-organisatie.

Wat zegt de wet over bedrijfshulpverlening?

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Een goede bhv-organisatie hoort daar ook bij. Elke organisatie moet één of meerdere bhv’ers hebben. Hoeveel, dat hangt mede af van de branche, de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen. Hoe groter het bedrijf en hoe groter de risico’s, hoe meer bhv’ers er nodig zullen zijn. In sommige situaties kan de werkgever ook zelf de bhv-taken uitvoeren. In dat geval moet hij wel een bhv’er aanwijzen om hem bij afwezigheid te vervangen.
In Artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet zijn de bepalingen rondom de deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening te vinden.

Wil je meer weten over arbo, de toepassing van de Arbowet en goede arbeidsomstandigheden?
Lees meer

Bedrijfshulpverlening en de arbocatalogus

Werkgevers en werknemers kunnen samen afspraken maken over bedrijfshulpverlening en deze opnemen in de arbocatalogus. Vanuit de sector of branche wordt dan een specifieke invulling gegeven aan de wettelijke vereisten op het gebied van bhv en wordt maatwerk aangeboden voor de bedrijven in die sector of branche. Hierdoor hoeven bedrijven uit deze sector of branche het wiel niet zelf uit te vinden.

Wil je weten hoe je een arbocatalogus voor jouw branche of sector maakt?
Ga naar het dossier Arbocatalogus

SER-publicaties

Hieronder vind je de meest recente publicaties en instrumenten van de SER en andere organisaties over het onderwerp bedrijfshulpverlening. Werkgevers, werknemers en arbodeskundigen kunnen met deze informatie een goede bhv-organisatie inrichten..

Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening| Om het bhv-werk goed te kunnen doen, hebben bhv’ers duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

5 vragen over de risico-inventarisatie en -evaluatie | Een gezonde en veilige werkplek, met zo min mogelijk gezondheidsklachten, ziekteverzuim en ongevallen. Dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen. Pas circa 50 procent van de bedrijven in Nederland heeft er een.

Algemene handreiking COVID-19 | Sociale partners hebben samen binnen de SER een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien de handreiking als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.


 

Meer weten over arbo en de toepassing van de Arbowet ?

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel je vraag. We helpen je graag!