Publicatie

Handreiking arbomaatregelen bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverleners hebben een belangrijke taak binnen bedrijven. Om het bhv-werk goed te kunnen doen, hebben ze duidelijke regels en kaders nodig. Deze handreiking biedt werkgevers, werknemers en bhv’ers tips en richtlijnen om een goed beleid voor bedrijfshulpverlening op te zetten.

Duidelijke regels en kaders voor bedrijfshulpverlening

Een goed bhv-beleid begint vaak met het beantwoorden van vragen als:

  • Hoeveel bhv’ers moeten wij hebben?
  • Wanneer moeten bhv’ers aanwezig zijn?
  • Welke opleiding moeten zij hebben?
  • Hoe vaak moeten zij trainen?

De informatie en adviezen uit deze handreiking bieden werkgevers, werknemers en bedrijfshulpverleners de juiste ondersteuning voor het voeren van goed beleid op bedrijfshulpverlening. Daarmee kunnen de bedrijfshulpverleners de bedrijfshulpverlening goed (blijven) uitvoeren.

Een bhv’er kan mogelijk het verschil maken tussen leven en dood

“Een ongeluk zit in een klein hoekje.” Dit oud-Hollandse spreekwoord is nog steeds relevant. Ook op de werkvloeren van de vele bedrijven in Nederland.

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 50 tot 70 werknemers als gevolg van een ongeval op hun werk. Daarnaast krijgen nog eens duizenden werknemers te maken met andere, maar soms toch zeer ingrijpende ongevallen. Dit kunnen bijvoorbeeld kleine en grote branden zijn, maar ook bommeldingen en verdachte pakketjes. Al deze voorvallen hebben soms ingrijpende gevolgen voor werknemers, werkgevers en voor de bedrijfspanden zelf.

Een bhv’er die adequaat handelt kan dan mogelijk het verschil maken tussen leven en dood.

De rol van de bedrijfshulpverlener

Bhv’ers zijn mannen en vrouwen die getraind zijn om hun collega’s te hulp te schieten bij calamiteiten op de werkvloer. Dit doen zij met:

  • het verlenen van eerste hulp;
  • het blussen van branden;
  • het ontruimen van panden;
  • en het inschakelen van hulpdiensten.

In de praktijk zijn bhv’ers als eerste ter plaatse als zich iets ernstigs of soms zelfs levensbedreigends voordoet. De bhv’er beoordeelt en gaat direct over tot handelen om schade en letsel zoveel mogelijk te voorkomen of minstens te beperken.
De bhv’er is ook gewoon de persoon waar collega’s naartoe kunnen voor vragen en hulp bij veiligheid in het bedrijf.

De handreiking bedrijfshulpverlening is tot stand gekomen in opdracht van de Sociaal-Economische Raad en de Stichting van de Arbeid aan NIBHV.