automonteur aan het werk

Arbo

Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Bij het SER Arboplatform kun je terecht als werkgever, werknemer of arboprofessional voor advies, kennis en inspirerende voorbeelden.

Dossier Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer

Op het werk moet iedereen zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen. Toch hebben veel werkenden in Nederland te maken met grensoverschrijdend gedrag. In dit dossier Grensoverschrijdend gedrag vind je informatie, hulpmiddelen en handreikingen over het herkennen van dit gedrag, de wettelijke regels en maatregelen.

Advies Arbovisie 2040 | Naar een werkend stelsel voor iedereen

Begin bij preventie om te voorkomen dat mensen door hun werk en/of arbeidsomstandigheden gezondheidsschade oplopen. Het startpunt daarvoor is een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Dit staat er in de Arbowet en zo pas je ‘m toe

Werkgevers zijn verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Lees hoe je dat doet en wat de aandachtspunten zijn voor goed arbobeleid.

Grenswaarden gevaarlijke stoffen

Wanneer ben je beschermd tegen gevaarlijke stoffen op het werk en hoe worden grenswaarden bepaald?

Aanmelden nieuwsupdate

Blijf op de hoogte van wat de SER doet voor gezond en veilig werken.

Neem contact met ons op

Loop je ergens tegen aan op het gebied van arbo? Stel een vraag.

Veelgestelde vragen

Het SER Arboplatform heeft de belangrijkste vragen over bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, fysieke belasting en COVID-19 verzameld.

Overzicht dossiers

De dossiers bieden per arbo-onderwerp van de SER praktische informatie en maatregelen om arbo-beleid op te zetten binnen jouw organisatie.

Dossier: RI&E

Een gezonde en veilige werkplek, dat is het doel van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) die alle werkgevers moeten opstellen.

Voorbeelden arbobeleid en maatregelen bij hitte

Wat kunnen bedrijven doen om goed voorbereid te zijn op warme omstandigheden? En hoe zorgen zij dat hun medewerkers dan onder goede arbeidsomstandigheden kunnen doorwerken?